Manuscrit 2426


Manuscrit 2426-2429

JACINT VERDAGUER. Brins d'espígol, tres esborranys i versió definitiva. [ca. 1896-1902].


Inclou nombroses notes lingüístiques

Ms. 2426
Flors, esborranys de poemes i notes de treball, amb esmenes i cancel·lacions.
49 f. ; 210 x 160 mm. Llibreta; enq. protecció pell BC.

Ms. 2427
Flors, esborranys i notes de treball.
76 f. ; diverses mesures. Alguns textos escrits en l'espai en blanc de cartes adreçades a Verdaguer: f. 73-74, 75, dues cartes de Jaume Monmany (Sant Feliu de Llobregat 31 d'octubre-18 de novembre de 1897); f. 76, carta de Valeri Serra i Boldú (Linyola, 12 d'octubre de 1900). Enq. protecció pell BC.
Bibl.: cartes eds. dins J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. X, cartes 1302, 1305, vol. XI, carta 1422.

Ms. 2428
Flors, notes de treball.
46 f. ; 210 x 155 mm. Llibreta; enq. protecció pell BC.

Ms. 2429
Flors, versió en net.
91 f. ; 310 x 220 mm. Llibreta; enq. protecció pell BC

Procedència: havia pertangut a la família Gibert Valls, d'Olot.
Bibl.: R. Guilleumas, "Troballa de les tres últimes obres de Mossèn Cinto Verdaguer", Sant Jordi 100 (1977), p. 4-17; ed. dins J. Verdaguer, Brins d'espígol, preparada per A.-J. Soberanas, pòrtic de Pere Bohigas, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, 1981, p. 13-34 (mss. A-D); R. Pinyol, "Entorn de dues obres inacabades de Verdaguer: Jesús Amor i Cor de Jesús", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 135-156 (p. 135).