Manuscrit 2422


Manuscrits 2422, 2423, 2424 i 2425

JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida, esborranys en vers i en prosa. [ca. 1861-1870].Ms. 2422
Primer esborrany en vers.
2 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Ms. 2423
Segon esborrany en vers.
4 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Ms. 2424
Tercer esborrany en vers.
6 f. ; 315 x 215 mm. Enq. protecció BC.

Ms. 2425
Primer esborrany en prosa. [ca. 1861-1870].
2 f. ; 210 x 150 mm. Enq. protecció BC

.
Procedència: havien format part del ms. 373/2 (vers) i 374 (prosa).
Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Sobre la gènesi de L'Atlàntida de Jacint Verdaguer", Estudis romànics 3 (1951-1952), p. 1-56; P. Bohigas, Notes sobre la composició i estructura de l'"Atlàntida", Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1958; M. Condeminas, La gènesi de "L'Atlàntida", Barcelona: Curial, 1978, (Biblioteca Torres Amat, 8), p. 91-93; sobre la presència de temes ovidians en els esborranys i la versió definitiva de L'Atlàntida, v. J. Bastardas, "La terra submergida i altres motius ovidians en L'Atlàntida de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, I (1980) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1], p. 250-264.