Manuscrit 2299


Manuscrit 2299

Documents de Benjamín Fernández Medina relacionats amb Verdaguer. 1896-1902.1. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Dues cartes a Benjamín Fernández y Medina. Barcelona, 23 de març de 1896.
2. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Benjamín Fernández y Medina. Dia del sant nom de Jesús (24 de desembre) de 1899.
3. F. 4-5, BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA. "A la muerte del Padre Jacinto Verdaguer", poema. Montevideo, 10 de juny de 1902.

5 f. ; diverses mesures. Text del poema mecanografiat.
Procedència: donatiu de la viuda de Fernández y Medina.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. IX, carta 1211; vol. X, carta 1364.