Manuscrit 2215


Manuscrit 2215

JACINT VERDAGUER. Cansons de Montserrat. 2a ed. Barcelona: Tipografia Catòlica, 1885


Nombroses esmenes autògrafes de Verdaguer, preparatòries d'una nova edició.
66 p. (falten 2 f. sense numerar al final) ; 150 x 100 mm. Enq. protecció pergamí BC.
Procedència: extret del ms. 951; havia pertangut a Lluís Carles Viada Lluch.