Manuscrit 2156


Manuscrit 2156

JACINT VERDAGUER. "Adoració dels Pastors", quadre escènic en un acte; f. 1, targeta de visita. [1901].


4 f. ; 320 x 205 mm. Enquadernació de pell verda estampada amb ferros d'or, signada "Brugalla 1949".
Procedència: havia format part de la col·lecció teatral Artur Sedó.
Bibl.: publicat a Lo pensament català 2 (1901), 10 de febrer; reed. dins J. Verdaguer, Prosa florida, Barcelona: L'Avenç, 1908, p. 74-81; cf. J. Montaner, La colección teatral de Arturo Sedó, Barcelona, 1951, p. 310; descripció de l'enquadernació dins Emili Brugalla enquadernador: commemoració del centenari del seu naixement, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2001, p. 314-315.