Manuscrit 1532


LLUÍS-CARLES VIADA I LLUCH. Correspondència verdagueriana i escrits relatius a Verdaguer. 1867-19351532/1
JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada a a Lluís-Carles Viada, notes i esborranys diversos, principalment relatius a L'Atlàntida. 1867-1898.

1. F- 1-1bis, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada. 14 de desembre de 1897.
2. F. 2-2bis, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada. 23 de gener de 1898.
3. F. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
4. F. 4, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
5. F. 5, JACINT VERDAGUER. Carta a Lluís-Carles Viada.
6. F. 6, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
7. F. 7, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
8. F. 8, JACINT VERDAGUER. Targeta a Lluís-Carles Viada.
9. F. 9, JACINT VERDAGUER. Sobre.
10. F. 10, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
11. F. 11, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
12. F. 12, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
13. F. 13, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
14. F. 14, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
15. F. 15, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
16. F. 16, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
17. F. 17, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
18. F. 18, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
19. F. 19, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
20. F. 20, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
21. F. 21, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
22. F. 22, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
23. F. 23, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
24. F. 24, JACINT VERDAGUER. Nota a Lluís-Carles Viada.
25. F. 25, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada.
26. F. 26, JACINT VERDAGUER. Sobre a Lluís-Carles Viada.
27. F. 27, JACINT VERDAGUER. Carta a Jaume Català Albosa. 3 de març de 1894.
28. F. 28, CELESTINO RIBERA AGUILAR. Carta al vicari capitular, [Francisco de Pol y Baralt]; còpia de mà de Verdaguer. Barcelona, 27 de març de 1897.
29. F. 29, JACINT VERDAGUER. Poema dedicat a Antoni López, Marquès de Comillas; còpia de Lluís-Carles Viada.
30. F. 30, JACINT VERDAGUER. Carta a Antoni López; còpia de Lluís-Carles Viada. Santander, 1 de setembre de 1876.
Còpia de la carta conservada al document 2 del ms. 1528.
31. F. 31, LLUÍS CARLES VIADA. Esborrany de carta a Juan Riera.
32. F. 32-34, JACINT VERDAGUER. Carta a Antoni López; còpia de Lluís-Carles Viada. Santander, 1 de setembre de 1876.
33. F. 33-36, JACINT VERDAGUER. Carta a Frederic Mistral; còpia de Lluís-Carles Viada. Barcelona, 30 de juny de 1884.
34. F. 37, PAUL BARBAROUX. "Le saint nom de Marie", Poema en francès; còpia de mà de Verdaguer. Rosier, 26 de setembre de 1888.
35. F. 38-44, JACINT VERDAGUER. Esborranys d'un poema sobre sant Jaume.
36-37. F. 45-46, JACINT VERDAGUER. Notes.
37. F. 47, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita.
38-40. F. 48-50, JACINT VERDAGUER. Notes.
41. F. 51, Poema en llatí; còpia de mà de Verdaguer.
42. F. 52, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.
43. F. 53, JACINT VERDAGUER. Fragment d'un sobre.
44-46. F. 54-56, JACINT VERDAGUER. Notes.
47. F. 57-58, JACINT VERDAGUER. Esborrany de dos poemes i d'un text en prosa.
48. F. 59, JACINT VERDAGUER. Notes de lectura.
49. F. 60, Llistat de documents lliurats per Lluís Carles Viada a la Biblioteca de Catalunya.
50-61. F. 60bis-70, JACINT VERDAGUER. Notes i estrofes soltes.
62. F. 71, Estampa del nen Jesús amb una nota de Verdaguer.
63. F. 72-73, Poemes populars en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
64. F. 74, Nota bibliogràfica.
65. F. 75, Poema en català; còpia de mà de Verdaguer.
66-68. F. 76-78, Notes lingüístiques i bibliogràfiques.
69. F. 79, JACINT VERDAGUER. "A la Verge de Banyuls".
70. F. 80-81, JACINT VERDAGUER. Esborranys de poemes.
71. F. 82-83, Notes.
72. F. 84-85, Text sobre l'Atlàntida; còpia de mà de Verdaguer.
Bibl.: article publicat al El Museo Universal (1867).
73. F. 86, "Pensamientos piadosos de M. Vianney, cura de Ars, muerto en olor de santidad"; còpia de mà de Verdaguer.
Bibl.: article publicat a Revista de la Habana, 43.
74. F. 87, Notes bibliogràfiques.
75. F. 89, Volant d'admissió a la Cofradía de Montserrat a favor de Jacint Verdaguer. Montserrat, 11 de gener de 1882.
76. F. 90, Rebut per una Excursió a Poblet i Santes Creus a favor de Jacint Verdaguer. Barcelona, 15 de maig de 1882.
77-78. F. 91, 92, Convocatòries de l'Adoración Nocturna de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona.
79. F. 93-93bis, Cèdula d'admissió a l'Asociación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 1 de gener de 1887.
80. F. 94-105, Imprès: Contrato espiritual del alma con Dios nuestro señor, Barcelona: Imp. de los hermanos Torras, 1854; amb la signatura autògrafa de Verdaguer.
105 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 80; vol. IV, cartes 380, 403; vol. X, cartes 1308, 1317, 1321, 1373; vol. XI, cartes 1397, 1474.

1532/2
LLUÍS-CARLES VIADA I LLUCH. Mossen Cinto Verdaguer als Jocs Florals de Barcelona, esborrany.
96 f. ; diverses mesures.

1532/3
LLUÍS-CARLES VIADA I LLUCH. Escrits i notes sobre l'Atlàntida i documentació jurídica relativa el testament de Verdaguer.
1. F. 1, Fragment d'un sobre.
2. F. 2, JOAQUIM RIERA I BERTRAN. Text sobre l'Atlàntida; còpia de Lluís Carles Viada.
3. F. 3, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
4. F. 4, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
5. F. 5, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
6. F. 6-7, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
7. F. 8-9, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
8. F. 10, Esquema de L'Atlàntida de Verdaguer, amb notes de Lluís Carles Viada.
9. F. 11-12, LLUÍS CARLES VIADA I LLUCH. Text sobre Alcides i les Hespèrides, en català.
10. F. 13-15, LLUÍS CARLES VIADA I LLUCH. Text sobre Verdaguer, en castellà.
11. F. 16, LLUÍS CARLES VIADA I LLUCH. Text sobre Verdaguer, en català.
12. F. 17-18, Notes bibliogràfiques.
13. F. 19, Nota bibliogràfica.
14. F. 20, Llistat d'obres de Verdaguer.
15. F. 21-24, Notes bibliogràfiques i biogràfiques sobre Verdaguer.
16. F. 25, LLUÍS CARLES VIADA I LLUCH. Text sobre Verdaguer, en castellà.
17. F. 26, Poema en català; còpia de Lluís Carles Viada.
18. F. 27, JACINT VERDAGUER. Fragment d'una carta; còpia de Lluís Carles Viada.
19. F. 28, Fragment d'un document notarial referent a Verdaguer; còpia de Lluís Carles Viada.
20. F. 29, Llistat de mots.
21. F. 30, Llistat de poemes.
22. F. 31-32, JACINT VERDAGUER. Poemes; còpia de Lluís Carles Viada.
23. F. 33-35, JACINT VERDAGUER. Poemes; còpia de Lluís Carles Viada.
24. F. 36-38, JACINT VERDAGUER. Poemes; còpia de Lluís Carles Viada.
25. F. 39-40, JACINT VERDAGUER. Fragments de poemes; còpia de Lluís Carles Viada.
26. F. 41, JACINT VERDAGUER. Poemes; esborrany de traducció al castellà per Lluís Carles Viada.
27. F. 42, JACINT VERDAGUER. Fragment d'un poema; còpia de Lluís Carles Viada.
28. F. 43-47, LLUÍS CARLES VIADA. Esborrany d'un text sobre Verdaguer.
29-31. F. 48, 49, 50, Notes.
32. F. 51-52, LLUÍS CARLES VIADA. Text sobre les últimes hores de Verdaguer.
33. F. 53-57, LLUÍS CARLES VIADA. "Mossen Jacinto Verdaguer. Los dos testaments", text sobre les últimes hores de Verdaguer.
34. F. 58-61, FAVENCIO (pseud. de LLUÍS CARLES VIADA), "Cosas y casos. Por esas calles...", esborrany.
35. F. 62, Mandament judicial referent a l'herència de Verdaguer, adreçat a Lluís Carles Viada, signat per Ignacio Martí y Miquel, jutge de primera instància; còpia simple. Barcelona, 8 d'octubre de 1908.
63 f. ; diverses mesures.

1532/4
Correspondència verdagueriana rebuda per Lluís Carles Viada; inclou algunes cartes de Francesca Verdaguer i Ramona Puntí. 1902-1935.
1. F. 1, RAMON ABADAL, president de l'Ateneu barcelonès. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 30 de maig de 1903.
2. F. 2, RAMON ABADAL, president de l'Ateneu barcelonès. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 4 de juny de 1903.
3. F. 3, PONSA i CAPDEVILA. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 29 d'abril de 1904.
4. F. 4-8, PONSA i CAPDEVILA. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 29 d'abril de 1904.
5. F. 9, GUILLEM BOLADERES I ROMÀ, alcalde de Barcelona. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 27 de juny de 1903.
6. F. 10, GUILLEM BOLADERES I ROMÀ, alcalde de Barcelona. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 6 de juliol de 1903.
7. F. 11, EXPOSICIÓN DE BARCELONA 1930. COMISIÓN CASA DE LA PRENSA. Carta a Lluís-Carles Viada; signat pel secretari, P. Carbonell. Barcelona, 6 de febrer de 1930.
8. F. 12, JOAQUIM BOTET I SISÓ. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 5 de juny de 1903.
9. F. 13, AURELI CAPMANY. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 11 de maig de 1904.
10. F. 14, JULES DELPONT. Targeta postal a Lluís-Carles Viada. Perpinya, 14 de juny de 1903.
11. F. 15, LUIS GARCÍA CABAÑAS i JOAN ANTONI GÜELL I LÓPEZ, Comte de Güell i Marquès de Comillas. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 28 de maig de 1927.
12. F. 16, LUIS GARCÍA CABAÑAS i JOAN ANTONI GÜELL I LÓPEZ, Comte de Güell i Marquès de Comillas. Saluda a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 13 de juny de 1927.
13. F. 17, JOAN ANTONI GÜELL I LÓPEZ, Comte de Güell i Marquès de Comillas. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 9 de juliol de 1928.
14. F. 18, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 12 de maig de 1930.
15. F. 19, MANUEL MONJAS, O.S.A.. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 25 de maig de 1933.
16. F. 20, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 26 de maig de 1933.
17. F. 21, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 30 de maig de 1933.
18. F. 22, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 2 d'abril del 1934.
19. F. 23, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 22 d'octubre del 1934.
20. F. 24-25, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 28 de març del 1935.
21. F. 26, MANUEL MONJAS, O.S.A. Carta a Lluís-Carles Viada. Palma, 10 de juliol del 1935.
22. F. 27, JOSEP PIJOAN. Carta a Lluís-Carles Viada.
23. F. 28, RAMONA PUNTÍ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folguerolas, 5 d'octubre de 1902.
24. F. 29, RAMONA PUNTÍ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folguerolas, 12 de novembre de 1902.
25. F. 30, RAMONA PUNTÍ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folguerolas, 7 de març de 1903.
26. F. 31, RAMONA PUNTÍ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folguerolas, 16 de gener de 1904.
27. F. 32, JOAN SERRA I GRAUPERA. Targeta de visita a Lluís-Carles Viada. Barcelona, 9 de febrer de 1927.
28. F. 33-33bis, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Carta a Lluís-Carles Viada. 15 d'octubre de 1902.
29. F. 34-34bis, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folgueroles, 20 de novembre de 1902.
30. F. 35-35bis, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folgueroles, 20 de juny de 1903.
31. F. 36, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Carta a Lluís-Carles Viada. Folgaroles, 4 de desembre de 1912.
32. F. 37, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Targeta postal a Lluís-Carles Viada. Folgueroles, 11 de maig de 1913.
33. F. 38, FRANCESCA VERDAGUER I SANTALÓ. Carta a Lluís-Carles Viada.
34. F. 39-40, FRÉDÉRIC DONNADIEU. "Sainte Marie du soleil", traducció al francès del poema occità Santo Mario dal Soulel. Besiers, 28 d'abril.
35. F. 41-42, FRÉDÉRIC DONNADIEU. "Santo Mario dal Soulel".
36. F. 43, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Santo Mario dal Soulel, traducció al català. Incompleta.
37. F. 44, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Santo Mario dal Soulel, traducció al català. Incompleta.
38. F. 45-48, Necrològica de Jacint Verdaguer.
39. F. 49-51, "Paraulas y expressions tortosinas".
40. F. 52, "Paraulas y expressions ampurdanesas".
41. F. 53, "A la mare de Déu del Mont".
42. F. 54, JACINT VERDAGUER. "Lletra enviada a D. M.A. y sos companys en son viatje a Mallorca", en vers. 1874.
43. F. 55, "Barcelone (Espagne)".
44. F. 56, "Nota del Archivo del Real Monasterio de Montserrat".
45. F. 57, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Santo Mario dal Soulel, traducció al català. Incompleta.
46-49. F. 58, 59, 60, 61, Sobres.
61 f. ; diverses mesures.

En dos volums (vol. I, 1532/1-2; vol. II, 1532/3-4). Enq. protecció BC.

Procedència: havia pertangut a Lluís Carles Viada i Lluch.

Bibl.: F. Codina, "Barcelona, un dels darrers llibres projectats per Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 305-327 (p. 312); F. Codina, "Barcelona Una poesia inèdita de Jacint Verdaguer presentada als Jocs Florals de 1866", Anuari Verdaguer (1993-1994), p. 57-80.

Sign. antiga: BC ms. 2624.