Manuscrit 1531


JACINT VERDAGUER. Correspondència enviada i rebudes i altra documentació; correspondència verdagueriana de Valeri Serra i Boldú. 1896-19301. F. 1-2, JACINT VERDAGUER. Carta a Justin Pépratx.
2. F. 3-4, JACINT VERDAGUER. Esborrany de B.L.M. al governador civil de Barcelona, [Eduardo de Hinojosa].
3. EMPAR DURAN. Esborrany de denúncia per la sustracció d'una canyeria; còpia de mà de Verdaguer, signatura d'Empar Duran.
4. F. 5-6, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.
5. F. 7-8, SIMONA APARICIO. Carta a Jacint Verdaguer demanant-li perdó; còpia de mà de Verdaguer.
6. F. 9-10, SIMONA APARICIO. Carta a Jacint Verdaguer demanant-li perdó; còpia de mà de Verdaguer
7. F. 11-18, JACINT VERDAGUER. Esborrany d'un text en prosa.
8. F. 19-20, VALERI SERRA I BOLDÚ. Carta a Jordi Rubió. 6 de maig de 1930.
Li remet la carta de Ramon Turró.
9. F. 21-22, RAMON TURRÓ. Carta a Valeri Serra i Boldú. 9 de juliol de 1923.
10. F. 23, VALERI SERRA I BOLDÚ. Carta a Jordi Rubió. 9 de maig de 1930.
11. F. 24-25, BALDOMERO DE LORENZO. Carta a Jacint Verdaguer; còpia. 31 de gener de 1896.
12. F. 26-27, BALDOMERO DE LORENZO. Carta a Jacint Verdaguer; còpia. 7 de febrer de 1896.
13. F. 28-42, VALERI SERRA I BOLDÚ. "Orientaciones. Las desdichas de Verdaguer", amb nombroses esmenes.
Amb l'anotació "Censura".

42 f. ; diverses mesures.
Procedència: donatiu de Valeri Serra i Boldú.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. IX, cartes 1093, 1105, 1192, 1200; vol. X, carta 1303.
Sign. antiga: BC ms. 2617.