Manuscrit 1529


JACINT VERDAGUER. Correspondència rebuda. 1887-19021. F. 1-3, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer; amb observacions sobre Lo somni de sant Joan. 15 de febrer de 1887.
2. F. 4, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Lo somni de sant Joan.
3. F. 5, JOAN BADIA I CAPDEVILA. Targeta de visita. Suez, 25 de febrer de 1887.
4. F. 6-7, BENET VILAMITJANA, arquebisbe de Tarragona. Carta a Jacint Verdaguer. 3 d'abril de 1887.
5. F. 8-9, J.M. ACHÚCARRO, S.I.. Carta a Jacint Verdaguer. Bekfaya (Síria), 3 d'abril de 1887.
6. F. 10-11, MANUEL PASCUAL, O.F.M.. Carta a Jacint Verdaguer. Jerusalem, 13 d'abril de 1887.
7. F. 12-13, JOAN MAÑÉ I FLAQUER. Carta a Jacint Verdaguer. 19 de maig de 1887.
8. F. 13-14, ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA. Carta a Jacint Verdaguer; signada per J.M. Latino Coelho, secretari general. Lisboa, 20 de maig de 1887.
9. F. 15-16, CONSOL DE MORAGAS I QUINTANA, Marquesa de Moragas. Carta a Jacint Verdaguer. 30 de maig de 1887.
10. F. 17-18, [Un religiós italià], Carta al P. Maresca. Roma, 30 de maig de 1887.
11. F. 19-20, ANTONI MARIA ALCOVER. Carta a Jacint Verdaguer. Manacor, 3 de juny de 1887.
12. F. 21-22, LUDWIG SALVATOR HABSBURG. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 10 de juny de 1887.
13. F. 23-24, JUAN MARÍA SOLÁ. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 16 de juny de 1887.
14. F. 25-26, JAVIER DE SALAS CARBAJO. Carta a Jacint Verdaguer. Tarragona, 25 de juny de 1887.
15. F. 27-28, THÉODORE BOUDET DE PUYMAIGRE, comte de Puymaigre. Carta a Jacint Verdaguer. Inglange (Lorraine), 25 de juny de 1887.
16. F. 29-30, LUIGI BUSSI. Carta a Jacint Verdaguer. Candia Lomellina, 2 de juliol de 1887.
17. F. 31-32, JOAN B. GRAU I VALLESPINÓS, bisbe d'Astorga. Carta a Jacint Verdaguer. Astorga, 10 de juliol de 1887.
18. F. 33, ANTOINE CALVET, S.I. Targeta de visita. 14 de juliol de 1887.
19. F. 34-35, JAUME LLOBET. Carta a Jacint Verdaguer. Tarragona, 16 de juliol de 1887.
20. F. 36-37, PERE TALRICH. Carta a Jacint Verdaguer. París, 29 de setembre de 1887.
21. F. 38-39, JOSÉ TARONJÍ. Carta a Jacint Verdaguer. Sacromonte, 27 d'octubre de 1887.
22. F. 40, RAMON ANGLERILL. Carta a Jacint Verdaguer. Vilada, 14 de novembre de 1887.
23. F. 41-42, CARLES FAGES DE PERRAMON. Carta a Jacint Verdaguer. Figueres, 30 de novembre de 1887.
24. F. 43, JOSEP FITER I INGLÉS. Targeta de visita. 22 de febrer de 1888.
25. F. 44, RAMON ROCA I SANS. Targeta de visita.
26. F. 45-46, RAMON ROCA I SANS. Carta a Jacint Verdaguer. 1 de març de 1888.
27. F. 47-48, FRANCESC SALLARÉS. Carta a Jacint Verdaguer. Mataró, 11 de març de 1888.
28. F. 49-50, JOAN OLIVA I MILÀ. Carta a Jacint Verdaguer. Vilanova i la Geltrú, 28 d'abril de 1888.
29. F. 51-52, MUNICIPIO DI ALGHERO. Carta a Jacint Verdaguer; signada per l'alcalde, Rafael Casu i Pincetti. Alguer, 30 d'abril de 1888.
30. F. 53-54, ALEXANDER BAUMGARTNER. Carta a Jacint Verdaguer. Exacten bij Roermond (Holanda), 7 de juliol de 1888.
31. F. 55, EDOUARD POREMBOWVICZ. Fotografia dedicada. Cracòvia, 13 de setembre de 1888.
32. F. 56-59, EDOUARD POREMBOWVICZ. Carta a Jacint Verdaguer. Cracòvia, 21 d'octubre de 1888.
33. F. 60-61, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Patria - A Barcelona.
34. F. 62-63, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Patria.
35. F. 64-65, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions sobre Patria.
36. F. 66-67, PAUL MARIÉTON. Carta a Jacint Verdaguer. Manoir du Saix (Ain), 5 de novembre de 1888.
37. F. 68-69, JOSEP PIN I SOLER. Carta a Jacint Verdaguer. Marsella, 28 de novembre de 1888.
38. F. 70-71, EXUPÈRE DE PRATS DE MOLLÓ, O.F.M.Cap. Carta a Jacint Verdaguer. Toulouse, 29 de novembre de 1888.
39. F. 72, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 28 de desembre de 1888.
40. F. 73, JOSEPH-HENRI CASTELNAU. Targetó. 31 de desembre de 1888.
41. F. 74-75, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a Jerónimo López de Ayala, conde de Cedillo.
42. F. 76-77, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Carta a Jacint Verdaguer. Besiers, 8 de gener de 1889.
43. F. 78-79, MARIE MISTRAL, muller de Frederic Mistral. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 16 de gener de 1889.
44. F. 80-81, ASSOCIACIÓ D'EXCURSIONS CATALANA. B.L.M. a Jacint Verdaguer; signat per Ramon Arabia i Solanas. Barcelona, 21 de gener de 1889.
45. F. 82-83, ANTÒNIA ÒDENA. Carta a Maria Gayón, Marquesa de Comillas. Barcelona, 11 de març de 1889.
46. F. 84-85, ANTONIO CHABRET Y FRAGA. Carta a Jacint Verdaguer. Sagunt, 27 de març de 1889.
47. F. 86, RICARDO MONNER SANS. Carta a Jacint Verdaguer. Buenos Aires, 9 de maig de 1889.
48. F. 87-88, JUAN F. MUÑOZ. Carta a Jacint Verdaguer. Hinojos (Huelva), 24 de setembre de 1889.
49. F. 89-90, PEDRO FORTOULT HURTADO. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 28 de novembre de 1889.
50. F. 91-92, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Carta a Jacint Verdaguer. Besiers, 27 de setembre de 1890.
51. F. 93-94, JUAN MENÉNDEZ PIDAL. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 16 d'octubre de 1890.
52. F. 95, RAMON MASIFERN. Carta a Jacint Verdaguer. Tarragona, 19 d'octubre de 1890.
53. F. 96-97, JACK LA BOLINA. Carta a Jacint Verdaguer. Florència, 11 de novembre de 1890.
54. F. 98-99, ERNST COMMER. Carta a Jacint Verdaguer. Breslau (Silèsia), 4 de gener de 1891.
55. F. 100-101, ARTUR MASRIERA, S.I. Carta a Jacint Verdaguer. Saragossa, 22 de gener de 1891.
56. F. 102-103, EDOUARD POREMBOWICZ. Carta a Jacint Verdaguer. Viena, 15 de febrer de 1891.
57. F. 104, JOSEP MESSEGUER I COSTA, bisbe de Lleida. Targeta de visita.
58. F. 105-106, JOSEP MESSEGUER I COSTA, bisbe de Lleida. Carta a Jacint Verdaguer. Lleida, 16 de febrer de 1891.
59. F. 107-108, MARIÀ VIDAL, O.C.D. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 7 de març de 1891.
60. F. 109-110, ACHILLE MILLIEN. Carta a Jacint Verdaguer. Beaumont-la-Ferrière (Nièvre), 6 de maig de 1891.
61. F. 111-113, JOSEP CASADESÚS I VILA. Carta a a Jacint Verdaguer. Torelló, 16 de maig de 1891.
62. F. 114-115, JOSEP MESSEGUER I COSTA, bisbe de Lleida. Carta a Jacint Verdaguer. Lleida, 26 de maig de 1891.
63. F. 116-117, JOSEP MESSEGUER I COSTA, bisbe de Lleida. Carta a Jacint Verdaguer. Lleida, 10 de juny de 1891.
64. F. 118, GIACOMO PASTORI. Targeta postal. Borgo San Donnino (Parma), 10 de juliol de 1891.
65. F. 119, Presidente del comité ejecutivo de los Caminos de hierro del norte de España. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 10 de setembre de 1891.
66. F. 120-123, ACHILLE MILLIEN. Carta a Jacint Verdaguer. Beaumont-la-Ferrière (Nièvre), 2 d'octubre de 1891.
Amb una traducció al francès d'un poema de Verdaguer del recull Jesús Infant.
67. F. 124-125, JOSEP CASADESÚS I VILA. Carta a a Jacint Verdaguer. Barcelona, 17 d'octubre de 1891.
68. F. 126, AGNÈS ARMENGOL DE BADIA. Targeta de visita. Barcelona, febrer de 1892.
69. F. 127-128, BALDOMERO DE LORENZO. Carta a Jacint Verdaguer. Jerez de la Frontera, 10 de maig de 1892.
70. F. 129-130, 131-132, FREDERIC MIRACLE I CARBONELL. Carta a Claudi López, Marquès de Comillas. Barcelona, 26 de maig de 1892.
Amb una circular de l'associació Adoración Nocturna al santísimo sacramento del altar de l'església del Pi de Barcelona.
71. F. 133-134, ARTUR MASRIERA, S.I. Carta a Jacint Verdaguer. València, 9 de maig de 1893.
72. F. 135-136, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 1 de gener de 1894.
73. F. 137-138, JOSEP TORRAS I BAGES. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 10 de gener de 1894.
74. F. 139-140, NARCÍS OLLER. Carta a Jacint Verdaguer. 15 de gener de 1894.
75. F. 141-142, APEL×LES MESTRES. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 28 de gener de 1894.
76. F. 143-144, RAMON MASIFERN. Carta a Jacint Verdaguer. La Bisbal, 3 de febrer de 1894.
77. F. 145-146, APEL×LES MESTRES. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 13 de febrer de 1894.
78. F. 147, JUAN MARÍA SOLÁ. Targeta postal. València, 19 de febrer de 1894.
79. F. 148-149, RAMON MASIFERN. Carta a Jacint Verdaguer. La Bisbal, 29 de març de 1894.
80. F. 150-151, JOHANNES FASTENRATH. Carta a Jacint Verdaguer. Colònia, 17 d'abril de 1894.
81. F. 152, 153-154, ADORACIÓN NOCTURNA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR [de l'església de la Mare de Déu del Pi], Carta a Jacint Verdaguer, signada pels membres de l'Associació. Barcelona, 9 de juny de 1894.
Amb el sobre.
82. F. 155-156, SEBASTIÀ ALIBERCH. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 16 de juliol de 1894.
83. F. 157-158, JUAN TORRELLA DE IRIARTE. Carta a Jacint Verdaguer. Zarauz, 9 d'agost de 1894.
84. F. 159-160, RAMON FONT, vicari general de Girona. Carta a Jacint Verdaguer. Girona, 13 de setembre de 1894.
85. F. 161-162, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 27 de novembre de 1894.
86. F. 163-164, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Sarrià, 16 de desembre de 1894.
87. F. 165-166, TERENCI THOS I CODINA. Carta a Jacint Verdaguer. 27 de desembre de 1894.
88. F. 167-168, JOSEP SOLER. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 21 de gener de 1895.
89. F. 169-170, JOAQUIM MANUEL GAY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 24 de gener de 1895.
90. F. 171-172, ENRICO GUIDOTTI. Carta a Jacint Verdaguer. Florència, 28 de setembre de 1895.
91. F. 173, 174-175, FRANCESC UBACH I VINYETA. Poema dedicat a Jacint Verdaguer. 4 d'octubre de 1895.
Amb el sobre.
92. F. 176-177, SALVADOR CATASÚS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 5 d'octubre de 1895.
93. F. 178-179, NARCÍS OLLER. Carta a Jacint Verdaguer. 10 d'octubre de 1895.
94. F. 180-181, JOSEP BODRIA I ROIG. B.L.M. a Jacint Verdaguer. València, 11 d'octubre de 1895.
95. F. 182, 183, DOMINGO FARRERAS. Carta a Jacint Verdaguer. Manresa, 11 d'octubre de 1895.
Amb el retall d'una ressenya del llibre Sant Francesch, de Verdaguer publicada al Diario del Comercio de 5 d'octubre.
96. F. 184-185, TERENCI THOS I CODINA. Carta a Jacint Verdaguer. Mataró, 11 d'octubre de 1895.
97. F. 186-187, RUPERT MARIA DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Sarrià, 12 d'octubre de 1895.
98. F. 188, DOMINGO FARRERAS. Carta a Jacint Verdaguer. Manresa, 16 d'octubre de 1895.
99. F. 189, 190-191, JOHANNES FASTENRATH. Carta a Jacint Verdaguer. Colònia, 16 d'octubre de 1895.
Amb el sobre.
100. F. 192, FRANCESC FALGAR I ELIAS. Targeta de visita a Jacint Verdaguer. Barcelona, 18 d'octubre de 1895.
101. F. 193-196, MIQUEL COSTA I LLOBERA. Carta a Jacint Verdaguer; còpia de mà de Verdaguer. Rebuda el 23 d'octubre de 1895.
102. F. 197-198, ELISA GAY. Carta a Jacint Verdaguer. Toulouse, 10 e novembre de 1895.
103. F. 199-200, ANTONIO PALANCA. Carta a Jacint Verdaguer. València, 13 de novembre de 1895.
104. F. 201-202, JOSEP BODRIA I ROIG. Carta a Jacint Verdaguer. València, 19 de novembre de 1895
105. F. 203-204, JOSEP BODRIA I ROIG i 19 altres signataris valencianistes, Carta a Jacint Verdaguer. València, 23 de novembre de 1895.
106. F. 205, 206-207, JOSEP ALADERN, [pseudònim de COSME VIDAL I ROSSICH]. Carta a Jacint Verdaguer. Sitges, 24 de novembre de 1895.
Amb el sobre.
107. F. 208-209, BONAVENTURA BASSEGODA I AMIGÓ. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 13 de desembre de 1895.
108. F. 210, PERE RIBAS PUJOL. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 22 de desembre de 1895.
109. F. 211, FRANCESC MATHEU. Carta Jacint Verdaguer. Barcelona, 24 d'octubre de 1895.
110. F. 212-213, JACINT VERDAGUER. Esborrany de dedicatòria a Josep Balari, en vers.
111. F. 214, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 27 de desembre de 1895.
112. F. 215, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 3 de gener de 1896.
113. F. 216-217, BALDOMERO DE LORENZO. Carta a Jacint Verdaguer. Jerez de la Frontera, 13 de gener de 1896.
114. F. 218, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 17 de gener de 1896.
115. F. 219-220, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Sarrià, 17 de gener de 1895.
116. F. 221-224, BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA. Carta a Jacint Verdaguer. Montevideo, 5 de febrer de 1896.
117. F. 225, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 18 de febrer de 1896.
118. F. 226, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 22 de febrer de 1896.
119. F. 227, JOAN GRAU GENÉ. Carta a Jacint Verdaguer. Reus, 22 de març de 1896.
Amb comptes referents a les vendes de les seves obres.
120. F. 228-229, JACINT VERDAGUER. Carta a un lector de El Avisador comercial. Barcelona, 23 d'agost de 1896.
121. F. 230-231, JERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Conde de Cedillo. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 12 de novembre de 1896.
122. F. 232-233, JACINT VERDAGUER. Carta a Frederic Mistral. Barcelona, 23 d'abril de 1897.
123. F. 234-235, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a Justin Pépratx.
124. F. 236-237, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a un amic.
125. F. 238, 239-240, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 23 d'abril de 1897.
Amb el sobre.
126. F. 241-242, JACINT VERDAGUER. Carta a Joan Moles. 21 de juliol de 1897.
127. F. 243, 244-245, ERNST COMMER. Carta a Jacint Verdaguer. Breslau (Silèsia), 21 d'octubre de 1897.
Amb el sobre.
128. F. 246, 247, JULES DELPONT. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 11 de febrer de 1898.
129. F. 248, JOSEP ABRIL I VIRGILI. Carta a Jacint Verdaguer. Gràcia, 7 d'abril de 1898.
130. F. 249, 250-251, AGUSTÍ VASSAL. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 14 de setembre de 1898.
Amb el sobre.
131. F. 252-253, MANUEL LLOBET I LLORD. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 20 d'octubre de 1898.
132. F. 254, 255-256, AGUSTÍ VASSAL. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 21 de desembre de 1898.
Amb el sobre.
133. F. 257-258, MARCELINO GARCÍA Y GONZÁLEZ. Carta a Jacint Verdaguer. Oviedo, 3 de gener de 1899.
134. F. 259-260, ENRIC TOLRÀ DE BORDAS. Carta a Jacint Verdaguer. Prada (Conflent), 7 de gener de 1898.
135. F. 261, 262-263, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Roma, 28 de maig de 1899.
Amb el sobre.
136. F. 264, TOMÁS REDONDO. Carta a Jacint Verdaguer. Salamanca, 11 de gener de 1900.
137. F. 265, JOSEP RAFAEL CARRERAS. Carta a Jacint Verdaguer. 21 d'abril de 1900.
138. F. 266-267, ANTONIO NAVARRO. "Contestación", poema en forma epistolar adreçat a Jacint Verdaguer. 2 de juliol de 1900.
139. F. 268-269, RICARDO MONNER SANS. Carta a Jacint Verdaguer. Buenos Aires, 2 de gener de 1901.
140. F. 270, JOSEP ABRIL I VIRGILI. Carta a Jacint Verdaguer. Gràcia, s.d.
141. F. 271-272, ANTON BUSQUETS I PUNSET. Carta a Jacint Verdaguer. 31 de gener de 1901.
142. F. 273, Director de la revista teosófica Sofía. B.L.M. a Jacint Verdaguer. Madrid, gener de 1901.
143. F. 274, PROTO PUJOL I COLL. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 1 de febrer de 1901.
144. F. 275, 276-277, COMISSIÓ ORGANISADORA DEL CERTAMEN LITERARI DE BERGA. Carta a Jacint Verdaguer; signada pel president, [F.] Cardona. Berga, 6 de febrer de 1901.
Amb el sobre.
145. F. 280, ANTONIO AIMÉ Y GHIBAUDI. Targeta de visita. 15 de maig de 1901.
146. F. 281-282, JOSEP PLANA I DORCA. Poema adreçat a Jacint Verdaguer. 21 de maig de 1901.
147. F. 283-284, FELIP PLEYAN. Carta a Jacint Verdaguer. Lleida, 10 de juny de 1901.
148. F. 285, 286-287, JERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Conde de Cedillo, Carta a Jacint Verdaguer. Navas de Riofrío, 21 d'agost de 1901.
Amb el sobre.
149. F. 288, 289-290, ANTONI MARIA ALCOVER. Carta a Jacint Verdaguer. Palma, 29 d'agost de 1901.
Amb el sobre.
150. F. 291, EUSEBIO [TUDURÍ]. Carta a Jacint Verdaguer. 1 de setembre de 1901.
151. F. 292, 293-294, GASPAR NÚÑEZ DE ARCE. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 20 de setembre de 1901.
Amb el sobre.
152. F. 295, 296-297, MANUEL DURAN I BAS. Carta a Jacint Verdaguer. 8 de novembre de 1901.
Amb el sobre.
153. F. 298, 299-300, MANUEL DURAN I BAS. Carta a Jacint Verdaguer. 22 de gener de 1901.
Amb el sobre.
154. F. 301, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a l'alcalde de Palma, [Mateu Enric Lledó i Lledó].
155. F. 302, JACINT VERDAGUER. Targeta de visita adreçada a Joan Güell i Verdaguer.
156. F. 303, Esborrany de resposta a una carta, autor i destinatari no especificats.
Al verso nota de Verdaguer.
157. F. 304, [RAMON D'] ABADAL [I CALDERÓ]. Telegrama a Lluís B. Nadal. Madrid, s.d.
158. F. 305, [FERRAN] AGULLÓ [I VIDAL]. Telegrama a Jaume Collell. Zamora, s.d.
159. F. 306, MARIUS ANDRÉ. Targeta de visita.
160. F. 307, RAMON ARABIA I SOLANAS. Targeta de visita adreçada a Verdaguer.
161. F. 308, RAMON ARABIA I SOLANAS. Targeta de visita adreçada a Verdaguer.
162. F. 309, MANUEL ARNÚS. Dedicatòria a Jacint Verdaguer.
163. F. 310-311, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer.
164. F. 312, PIERRE BONET, abbé. Targeta de visita.
165. F. 313, JULES BONNEL. Targeta de visita.
166. F. 314-315, JULES BONNEL. Carta a Jacint Verdaguer. Robion (Vaucluse), s.d.
167. F. 316-317, JAUME BROSSA. Carta a Jacint Verdaguer.
168. F. 318, 319-320, CASINO DEL COMERCIO. Carta a Jacint Verdaguer; signada per Domingo Marinel×lo, bibliotecari. Terrassa, s.d.
169. F. 321, FRÉDÉRIC DONNADIEU. Targeta de visita.
170. F. 322-323, Carta a Josefa de Puy.
171. F. 324, JOSÉ M. LLOPIS DOMÍNGUEZ. Targeta de visita.
172. F. 325-328, ANTONIA RODRÍGUEZ. Carta a Jacint Verdaguer.
173. F. 329, ALPHONSE ROQUE-FERRIER. Targeta de visita.
174. F. 330-331, RICARDO SEPÚLVEDA. Carta a Jacint Verdaguer.
175. F. 332-333, FRANCESC TOMÀS I ESTRUCH. Carta a Jacint Verdaguer.
176. F. 334, COSME VIDAL. Nota a Jacint Verdaguer al marge d'unes galerades de l'obra Verdaguer revindicat.
177. F. 335, JOSEP MARIA VALLÉS I RIBOT. Targetó a Jacint Verdaguer.

335 f. ; diverses mesures. Enq. BC.

Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vols. III, carta 267 (carta datada el 1887); vol. V, cartes 506, 532; vol. VI, cartes 605, 607, 613, 614, 616, 619, 621, 625, 627, 631, 633, 634, 635, 637, 639, 640, 655, 661, 664, 667, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 705, 716, 719, 722, 723, 726, 729, apèndix II B; vol. VII, cartes 733, 734, 738, 746, 752, 756, 783, 811, 814, 820, 831, 834, 835, 836, 837, 840, 847, 852, 854, 858, 866, 875, 880, 881, apèndix I; vol. VIII, cartes 889, 890, 898, 949, 992, 993, 994, 1000, 1007, 1008, 1009, 1019, 1022, 1031, 1037, 1047; vol. IX, cartes 1055, 1069, 1072, 1073, 1080, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1151, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1168, 1173, 1174, 1175, 1181, 1184, 1184 nota, 1187, 1198, 1204, 1206 nota, 1213; vol. X, cartes 1233, 1253, 1272 nota, 1274, 1275, 1278, 1291, 1300, 1302bis, 1312, 1322, 1334, 1352, 1354, 1361, 1365, 1366, 1382; vol. XI, cartes 1399, 1407, 1410, 1414, 1434, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1449, 1455, 1457, 1464, 1466, 1469, 1471, 1473, 1476, 1479, 1493, 1500, 1507.

Procedència: una nota de Pere Bohigas indica "Tretes de les capses d'En Verdaguer, que contenien esborranys literaris".

Sign. antiga: BC ms. 1783-1784.