Manuscrit 1832


GAIETÀ CASADEVALL. Lo somni d'Isabel, partitura sobre el monòleg d'Isabel la Catòlica del darrer capítol de L'Atlàntida de Verdaguer.
[Finals s. XIX-principis s. XX]


4 f. ; 310 x 220 mm.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: F. Cortès, "Jacint Verdaguer: més que un text per posar-hi música", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 189-207 (p. 189).