Manuscrit 1828


JACINT VERDAGUER. Composicions en vers. 45 textos. [ca. 1874-1899]1. F. 1-2, "Rossellonesa (Cant dels joglars)", poema.
2. F. 3, Esborrany d'un poema a la Mare de Déu de Lourdes i notes diverses. [ca. 1899].
3. F. 4-5, Esborranys de poemes del recull Roser de tot l'any.
4. F. 6, Esborrany d'un poema.
5. F. 7-10, [A Sant Lluís], esborrany de poema i versió en net.
6. F. 11-12, Esborrany d'un poema sobre el naixement de Jesús.
7. F. 13, "Ingratitut", esborrany de poema. Vinyolas d'Orís, 1874.
8. F. 14, "A la Verge de Montserrat", poema.
9. F. 15-15, "La esllavissada", text en prosa.
Publicat a Excursions i viatges sota el títol Roca Pastora.
10. F. 16-17, [Santa Isabel d'Hongria], esborrany.
11. F. 18-19, Esborrany de poema a la Mare de Déu de la Mercè.
Escrit en l'espai en blanc d'una poema en castellà a la Mare de Déu de la Mercè.
12. F. 20, "Al borde del mar"; traducció al castellà de Vora el mar, de mà de Verdaguer. Comillas, 1882.
13. F. 21-22, Textos sobre la Mare de Déu del Roser.
1. f. 21, "A la Mare de Deu del Roser", text en prosa.
2. f. 22, Esborrany de poema sobre la Mare de Déu del Roser.

14. F. 23-24, Himne de la peregrinació de las Associacions catòliques del bisbat de Barcelona a Montserrat amb motiu de la inauguració del monument representatiu del quart misteri de dolor del camí de la santa cova.

1. Esborrany del poema.
2. Goig imprès, amb la partitura musical.

15. F. 26, [A sor Eulàlia de Anzizu], poema del recull Roser de tot l'any.
16. F. 27-28, Esborranys d'estrofes de diversos poemes.
17. F. 29-30, [Als Catalans de Filipines], versió amb esmenes.
18. F. 31, "Verdades eternas por Rossignoli", nota de lectura.
19. F. 30-32, Esborranys d'estrofes de diversos poemes.
20. F. 33-34, Poema sobre Lleó XIII, versió en net.
21. F. 35, Esborrany d'un poema sobre Montserrat.
22. F. 36r-37v, [Verge de la bona mort], versió en net.
23. F. 38-47, Poemes de diversos autors, en català i en francès; còpia de mà de Verdaguer.
Amb 2 retalls de poemes publicats a la premsa.
24. F. 48r-51v, "Al iris", esborranys.
25. F. 52v-53v, Versió en net d'un poema inèdit.
26. F. 54r-55v, Extrets de la Crònica de Pujades; còpia de mà de Verdaguer.
27. F. 56r, "Vich en la festa de Sant Miquel dels Sants", esborrany.
28. F. 57r, [Lo Calvari], versió en net.
Amb la nota: Ilustración de la Muger., 15 avril 1886
29. F. 58v-59r, Esborrany d'un poema sobre la Mare de Déu de Ripoll.
30. F. 60r, Versió en net de poema sobre l'Eucaristia.
31. F. 61r, "Jesús veniu", esborrany d'un poema.
32. F. 62r-64, Recull de textos en prosa.
Al f. 62, text escrit al verso d'un full imprès de Càntics: Al Cel (Càntich 5), Barcelona: Llib. y Tipografia catòlica, s.d.
33. F. 65r-65v, "Cygnea Cantilena", còpia d'un fragment d'una obra en llatí.
34. F. 66r-68v, Notes sobre revistes i llibres; al f. 68r, esmenes a un text.
35. F. 69r-70r, "Ratafia", esborrany d'un text en prosa.
36. F. 71r-72v, Impressions relacionades amb el seu viatge per Europa.
37. F. 73r-74v, Llistes de refranys i frases fetes.
38. F. 75r-78v, Fragments d'estrofes, de Verdaguer i d'altres autors.
39. F. 79r-80v, Esborranys de poemes i eixarms.
Els eixarms escrits al verso d'un ofici de l'Asociacion Católicos de Barcelona adreçat a Jacint Verdaguer (desembre de 1884).
40. F. 81r-82v, Sermó, versió en net. [ca. 1865-1874]
41. F. 83r-84v. "Lo xurrupí", esborrany del text Lo gafarró.
42. F. 85r-97v, Notes de treball relatives a Los jardins de Salomó i a la traducció del Càntic dels Càntics.
43. F. 98r-v, Text en prosa sobre miracles de la Mare de Déu.
44. F. 99r-102r, Esborranys de textos en prosa.
45. F. 103v-104v, Discurs del Primer Certamen Literari de Gràcia el 17 d'agost de 1896, esborrany.

104 f. ; diverses mesures.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: S. Serrallonga, "El Càntic dels càntics de Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 89-113 (p. 89); F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. per J. Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV (f. 103-104); R. Pinyol, "Pàtria: síntesi i balanç d'una etapa", Anuari Verdaguer (1986), p. 15-30 (f. 62v); P. Farrés, "Verdaguer i Colom, o de la Joventut a la maduresa del poeta", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 115-134 (p. 118).
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 149-152.