Manuscrit 1827


Recull de comunicats mèdics de la malaltia final de Verdaguer. 11 documents.
16 d'abril-16 de maig de 1902


45 f. ; 325 x 220 mm.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.