Manuscrit 1820

Llibretes-registre de comptes corresponent als anys que Jacint Verdaguer fou almoiner d'Antoni i de Claudi López, Marquesos de Comillas.
[Agost de 1878-juny de 1891].


Ms. 1821
146 f. ; 315 x 110 mm. Amb algunes anotacions de mà altra que la de Verdaguer. Llibreta de balanços.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.