Manuscrit 1819

JACINT VERDAGUER. "Ensenyanses"; conté les "visions" de Teresa Vilagran.
[Octubre de 1883-5 de juliol de 1885]


51 f. (a continuació f. en blanc) ; 300 x 210 mm. Llibreta.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: M. Condeminas, Els exorcismes i Jacint Verdaguer Barcelona: Comercial y Artes Gráficas, 1970; J. Junyent, Manuscrits verdaguerians d'exorcismes i visions, vol. I: Llibretes de visions de Teresa, Barcelona: Barcino, 1994 (Biblioteca verdagueriana, 23), (descripció del manuscrit p. 46-55).