Conèixer Eiximenis


bibliografies | crítica i assaig | reserva impresa | manuscrits


Bibliografies

Menú 1

1910
Jaume Massó i Torrents, Les Obres de Fra Francesch Eximeniç (1340?-1409?): essaig d'una bibliografia [CCUC]
1979
David J. Viera, Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (1340?-1409?)


Crítica i assaig

1956
Giuseppe E. Sansone, Un Nuovo manoscritto di Francesc Eiximenis e la questione del "Cercapou" (Separata)Menú 1
Giuseppe E. Sansone, Sulle lezioni comuni al Cercapou e al Llibre de les dones di Francesc Eiximenis (Separata)
1959
Manuel de Montoliu, Eiximenis, Turmeda i l'inici del Barcelona
1967
Higini Anglès, Fra Eiximenis 1340-1409 i la música del seu temps (Separata)
1967?
Teresa Maria Castanyer Bachs, Algunos aspectos del vocabulario de Francesc Eiximenis (Tesi doctoral, mecanoscrit)
1968
Lluís Alpera, Los Nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenis
1969
Germà Colón, Lluís Alpera. Los nombres trecentistas de botánica valenciana (Separata)
1975
David J. Viera, Francesc Eiximenis (1340?-1409?) y Alfonso Martínez de Toledo (1398?-1470?) : las ideas convergentes en sus obras (Separata)
1976
Albert G.Hauf, La "Vita Christi" de Fr. Francesc Eiximenis (1340?-1409), y la tradición de las "VC" medievales : aportación al estudio de las principales fuentes e influencia de la VCE, y edición de los cinco primeros libros (Tesi doctoral, mecanoscrit)
David J. Viera, Un Estudio textual del "Carro de las Donas", adaptación del "Llibre de les dones" (Separata)Menú 1
1978?
David J. Viera, ¿Influyó el Llibre de les dones, de Francesc Eiximenis (1340?-1409?), en el De Institutione Foeminae Christianae, de Luis Vives? (Separata)
1981 o post
David J. Viera, World peace in the Dotzè del crestià of Francesc Eiximenis(Separata)
1982
Josep Perarnau, Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis: c. 1330-1409 (Separata)
Josep Perarnau, L'Exemplar muniquès del Pastorale de Francesc Eiximenis (Separata)
Andrés Ivars, El Escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408)
1984
Jaume Riera i Sans, Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa (Separata)
David J. Viera, The Structure and division of the Llibre de les dones by Francesc Eiximenis (1327?-1406) (Separata)
1985
Josep Perarnau, Un Fragment del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis traduït a l'aragonès (Separata)
David J. Viera, The Treatment of the Jew and the Moor in the Catalan works of Francesc Eiximenis (Separata) Menú 1
1986
Albert G. Hauf, Les Allegationes de Fra Francesc, O. F. M., sobre la jurisdicció i el poder temporal de l'Església (Separata)
David J. Viera amb Jordi Piqué La Dona en Francesc Eiximenis
1987
David J. Viera, Francesc Eiximenis, courtly love and the De amore (Separata)
1988
Beatrice Schmid, Les Traduccions valencianes del Blanquerna (València, 1521 i de la Scala Dei (Barcelona, 1523: estudi lingüístic (Tesi doctoral, Basilea)
David J. Viera, Ius ad bellum en el "Dotzè del crestià" de Francesc Eiximenis (Separata)
1988?
Curt J. Wittlin, Un Centenar de oraciones del "Psalterium alias Laudatorium" de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original (Separata)
1989
David J. Viera, Francesc Eiximenis and the Royal House of Aragon: a mutual dependance (Separata)
David J. Viera, Los Capítulos del Carro de las donas sobre Isabel la Católica (Separata)
Curt J. Wittlin, Les Tres fonts llatines de les "Qüestions sobre els novíssims" atribuïdes, en l'edició de Tolosa del 1486, a Francesc Eiximenis (Separata)
199-?
Albert G. Hauf, Eiximenis, Joan de Salisbury i Joan de Gal·les (Separata)
1991
Curt J.Wittlin, Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvilla en un manuscrit de Santes Creus (Separata)
1993
Sergi Gascón Uris, Edició crítica del Libre dels àngels : 1392 : de Francesc Eiximenis / Sergi Gascón Uris (Tesi doctoral, Microforma)
1994
David J Viera, The Names of God in the Catalan works of Francesc Eiximenis (separata)
1995
Montserrat Martínez Checa, Francesc Eiximenis, Pastorale: edició i traducció (Tesi doctoral, microforma)Menú 1
1996
David J. Viera Francesc Eiximenis's dissension with the Royal House of Aragon (Separata)
1998
David J. Viera, On the king's chancellor : chapter 680 of Francesc Eiximenis's Dotzè del crestià (Separata)
1998?
Josefina Planas, Los Códices ilustrados de Francesc Eiximenis: análisis de su iconografia (Separata)
2000
Albert G.Hauf, Corrientes teológicas valencianas, S. XIV-XV : Arnau de Vilanova, Ramon Llull y Francesc Eiximenis (Separata)
David J. Viera, Francesc Eiximenis's concept of the good king (Separata)
2001
Sadurní Martí i David Guixeras.«Apunts sobre la tradició del Dotzè del Crestià I» dins III Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: Literatura i Cultura a la Corona d’Aragó (s. XIII-XV). Girona (5-8 de juliol del 2000), Barcelona, PAM-Curial, 2001, pp. 211-223.
David J. Viera i Jordi Piqué, Eiximenis, Fra Dolcino and the "malvat hom" (Separata)
David J. Viera i Jordi Piqué, França a l'obra de Francesc Eiximenis (Separata)
David J. Viera, Sinners, repenters and saints : Adam and Eve in the Catalan works of Eiximenis (Separata)


2003
Sergi Gascón Uris, La "Crónica d'Aragón"(València 1524) i les cartes autògrafes d'Eiximenis (Separata)
José Luis Martín Rodríguez, La Mujer y el caballero : estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis (Separata)
David J. Viera, Francesc Eiximenis i la Guerra dels cent anys / (Separata)
2003?
Sergi Gascón Uris, El Voltor en el Llibre dels Àngels: una àpoca de 1398 (Separata)Menú 1
2004
Lluís Brines i Garcia, La Filosofia social i política de Francesc Eiximenis (Separata)
José Luis Martín, La Ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis
2005
Sergi Gascón Uris, Les Cartes epistolars de Francesc Eiximenis (Separata)
Albert G.Hauf, La Huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo hispánico: el caso de Fra Francesc Eiximenis, O.F.M. (Separata)


Reserva impresa

Fitxes d'autor: Biblioteca de Catalunya (=BC) | Biblioteca Abadia de Montserrat (=BAM)

Menú 1

1483
Primer del Crestià (València, Lambert Palmart)
1490
Libro de los santos ángeles (Burgos, Fadrique de Basilea) [ BC ]
1494
digital Llibre dels Àngels (Separata) (Bacelona, Rosenbach) [BAM]
1495
Psaltiri devotíssim [...] (Girona, Diego de Gumiel) [BC]
Pastoral (Barcelona, Pere Posa) [BC]
1499
digital Regiment de la cosa pública [...](València, Cristòfol Cofman) [BC]
1516
La natura angélica [...] (Burgos, Fadrique de Basilea) [BC
1527
digital La natura angélica [...] (Alcalá de Henares, Miguel de Eguía) Exemplars [BC]
1542
Carro de las donas (Valladolid, Juan de Villaquiran) [BC: Cinco libros | Libro Quarto | Libro Quinto ]
1641
Trasumto verdadero de seys capìtulos (Barcelona, Gabriel Nogués)[BC]


Manuscrits

Biblioteca de Catalunya

Menú 1

Títols


Cercapou | Lo crestià | Doctrina compendiosa | Expositio in Psalmos Poenitentiales | Llibre dels àngels | Llibre de les dones | Pastorale | Psalterium Laudatorium | Scala Dei | Tractat de contemplació | Vida de Jesucrist | [Fragments i extractes]

Signatures

Ms. 12 | Ms. 267 | Ms. 268 | Ms. 299 | Ms. 300 | Ms. 342 | Ms. 456 | Ms. 457-458 | Ms. 459-460 | Ms. 461; | Ms. 462 | Ms. 463 | Ms. 464 | Ms. 480 | Ms. 652 | Ms. 1225 | Ms. 1402 | Ms. 1720 | Ms. 1804 | Ms. 4539

Dates

1390-1400: Ms. 1720 | 1401-1450: Ms. 12 | 1401-1500: (Ms. 268 | Ms. 299 | Ms. 300 | Ms. 459-460 | Ms. 461 | Ms. 462 | Ms. 463 | Ms. 464 | Ms. 1225 | Ms. 1804) | 1406: Ms. 267 | 1418: Ms. 342 | 1431: Ms. 652 | 1450: Ms. 457-458 | 1451-1500: Ms. 480 | 1455: Ms. 456 | 1461: Ms. 461 | 1500-1525: Ms. 1598 | 1501-1550: Ms. 4539 | 1901-1941: Ms. 1402

Cercapou

Ms. 1804 [folis 24-54]
Cercapou
Contingut: El manuscrit inclou altres tres textos religioso-literaris. entre ells Scala Dei o Tractat de contemplació.
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Biblioteca Isidre Bonsoms
Reproduccions: Microfilm.
Enllaços:

Ms. 1720
Compendium salutis animae (Cercapou)
Contingut: Recull de textos en llatí i en català que inclou a més De convenientia fidei et intellectus in objecto, de R. Llull i un poema provençal.
Abast cronològic: 1390-1400
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • Bibliografia general
 • G. E. Sansone, Cercapou
 • G.E. Sansone, "L'allegoria dei tre gradi d'amore in una poesia provenzale inedita", Romania 101 (1980), 239-261
 • C. Bastardas "Poesia al·legòrica o endevinalla?", Estudis de llengua i literatura catalanes, XIX (1989) [=Miscel·lània Joan Bastardas, 2], p. 143-148)
 • G.E. Sansone, "Sulle lezioni Comuni al Cercapou e al Llibre de les dones de Francesc Eiximenis", Saggi iberici, Bari: Adriatica, 1974, (Biblioteca di filologia romanza, 24), p. 39-62
 • G.E. Sansone, "Di una edizione fantasma del Cercapou", Scritti catalani di filologia e letteratura, (Biblioteca di filologia romanza; 38), p. 9-22
 • BITECA manid 1146.

Menú
Lo Crestià

Ms. 456
Primer del crestià
Contingut: Llibre primer
Abast cronològic: 30 de maig de 1455
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. 28-57
 • J. Massó i Torrents, "Les obres de Fra Francesc Eximenis", Institut d'Estudis Catalans. Anuari, III (1909-1910), 596-597
 • Xavier Renedo Puig, "L'heretge epicuri a Lo somni de Bernat Metge", dins L. Badia i A. Soler, eds. Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona: Curial-PAM, 1994 (Textos i Estudis de cultura catalana, 36), pp. 109-127
 • BITECA manid 1492.

Ms. 480 [foli 104v] Menú
Segon del Crestià. De temptació.
Contingut: Un petit text (87) entre 104 documents d'autors diversos
Abast cronològic: 1451-1500
Descripció física: Paper i pergamí, 227 f. (num. antiga 207 f., en xifres aràbigues en vermell); 200 x 135 mm. Rúbriques i capll. en vermell o en groc, en alguns textos capll. alternant blau i vermell i inicials realçades amb vermell o groc. Enq. pergamí s. XVIII de la biblioteca Dalmases; guillotinat.
Ingrés: Biblioteca Dalmases (sign.: "103").
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. ;
 • Sobre el comentari bíblic (f. 61-64) i la Genealogia de Jesucrist (f. 195-200), cf. F. Stegmüller, Repertorium Biblicum Medii Aevi, Matriti: C.S.I.C., 1958, vol. VI, núms. 8584 i 8585
 • Romania LXXVIII, 270; f. 60-63, M.L. Bloomfield, Incipits of latin works on the virtues and vices, 1150-1350, Cambridge (Mass.), 1979; K. Reinhardt, Bib. med. nº 38
 • BITECA manid 1096.

Ms. 457-458 Menú
Terç del Crestià
Contingut: Llibre tercer, primera part (Ms. 457) i segona part (Ms. 458)
Abast cronològic: 18 de desembre de 1450.
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. 28-57
 • Ed.: Martí de Barcelona, Jorge J.E. Gracia, "Cinco capítulos del Terç del Crestià de F. Eximenis omitidos por el P. Martí en su edición de la obra", Analecta Sacra Tarraconensia 46 (1973), p. 165-177
 • BITECA manid 1509 i 1513.

Menú Doctrina compendiosa

Ms. 12 [folis 42-95]
Doctrina compendiosa de viure justament
Abast cronològic: 1401-1450
Ingrés: Biblioteca de Marià Aguiló

 • Bibliografia: J. Massó, i J. Rubió, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona: BC, 1989, pp. 79-80
 • S. Farnés Juliá, "Selección de manuscritos del gótico al Renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña", Calligraphia et tipographia, arithmetica et numerica, chronologia, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1998 (Rubrica, paleographica et diplomatica studia; 7), p. 521-559 (núm. 202, p. 548)
 • BITECA manid 1459.

Expositio in Psalmos Poenitentiales

Llibre dels àngels

Ms. 267
Libre dels àngels.
Abast cronològic: 1406
Ingrés: Compra al llibreter Salvador Babra.
Bibliografia

 • J. Monfrin, "Sánchez Muñoz et les Inventaires de la Bibliothèque Pontificale de Peñiscola", Studi di Bibliografia e di Storia in onore di Tammaro de Marinis, Verona: Giovanni Mardersteig, 1964, vol. III, p. 251;
 • BITECA manid 1482.

Menú

Ms. 342
Llibre dels àngels
Contingut: Colofó al f. 190v, "Ffinito libro sit laus et gloria Christo Qui scripsit scribat et semper cum domino vivat amen. Anno a nativitate domino millessimo quadringentesimo decimo octavo nono die decembre".

F. 2-6r: Taula de contingut.
F. 10-24r: "Comensen los tractats del present libre de natura angelical, los quals són V, tots per capítols composts per mestre Ffrancesch Eximenis de l'orde dels frares menors ...". "Procehint al primer tractat ab la gràcia de Déu devets saber que as×s tracta segons que ensenyen los següents capítols. Capítol primer, qui proposa curt e en general la altesa de la angelical natura".
F. 24r-40v: "Capítol primer del segon tractat de aquest libre on se tracta dels sants àngels, de lur orde reverent. E primerament se diu aí què és orde e ierarxias, e ierarxia, quantes òrdens ha sots si ne per quina manera".
F. 40v-96r: "Capítol primer del terç tractat de aquest libr, qui és del servey diligent. E primerament ensenya com los sants àngels nos guarden".
F. 96r-149v: "Capítol primer del quart tractat d'aquest libre, e ensenya quina fo la creació e ordinació dels àngels en lur començament".
F. 149v-190: "Capítol primer del quint e derrer tractat d'aquest libre, qui tracta de la altesa se sant Miquel e perquè no és maior en los òrdens angelicals".

Descripció física: Paper, 190 f. (f. 6v-9v en blanc, numeració antiga clxxvii f.); 295 x 220 mm.
Signatures: [], a-[l]16. Text a dues columnes; reclams al quadern. Algunes manícules. Al f. 10r miniatura de la mare de Deu envoltada d'àngels, tinta i aquarel×la; caplletres inicials de capítol, amb filigranes, alternant blau i vermell, rúbriques en vermell. Enq. pell marron s. XX, al marge superior dret del darrer f. de guarda "Y.E.C. Bª"; el f. de guarda anterior és un document notarial en pergamí, mutil×lat, establert per Caterina, vidua de Bartomeu Bosc, de Barcelona, davant Bonanat Brunet, notari de Castro de Ciges, el 1402.
Ingrés: Compra al Dr. Hermann Suchier (Halle a.S.); havia format part de la biblioteca de Miguel Mayora de Barcelona.
Abast cronològic: 9-12-1418
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • A. Pi i Arimon, Barcelona antigua y moderna, Barcelona, 1854, II, p. 222; J. Massó, "Les obres de fra Francesc Eiximenis.. assaig d'una bibliografía", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 3 (1909-1910), p. 34, núm. 55
 • P. Bohigas, "Les manuscrits à miniatures de la Biblioteca Central de Barcelone (ancienne Bibliothèque de Catalunya)", Librarium, 7 (1964), 46
 • P. Bohigas, La Ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña, vol. II: Período Gótico y Renacimiento, Barcelona: Asociación de Bibliófilos, 1965, p. 198-199
 • J. Planas Bádenas, El esplendor del gótico catalán: la miniatura a comienzos del siglo XV, [Lleida: Universitat de Lleida], 1998, (Estudi General ; 6), p. 149, (f. 1 reproduït a la p. 50)
 • BITECA manid 1484.

Exposicions: Cort i Mecenatge: la literatura, l'art, la música i el teatre a l'Edat Mitjana [catàleg de l'exposició celebrada a la BC el juny de 1993], Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 1993. Menú

Ms. 462
Llibre dels àngels.
Descripció física: Paper i pergamí. Dues portades orlades. Miniatura que representa Eiximenis oferint el llibre a Mn. Pere d'Artès.
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p.
 • F. de Bofarull y Sans, Bibliología. Los códices, diplomas é impresos en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Barcelona, 1890, p. 70
 • J. Planas Bádenas, El esplendor del gótico catalán: la miniatura a comienzos del siglo XV, [Lleida: Universitat de Lleida], 1998, (Estudi General; 6), p. 150
 • BITECA manid 1473.

Ms. 1225
Libro de natura angelica.
Ingrés: Compra a la llibreria "Goldschmidt and Co." (Londres)
Abast cronològic: 1401-1500

Menú
Llibre de les dones

Ms. 461
Llibre de les dones
Contingut: copiat per Gundisalvus
Abast cronològic: 1401-1500
Descripció física: Paper i pergamí. Portada i caplletres decorades.
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p.
 • F. Eiximenis, Llibre de les dones, ed. F. Naccarato, Barcelona: Curial, 1981
 • BITECA manid 1467.

Exposicions: Cort i Mecenatge: la literatura, l'art, la música i el teatre a l'Edat Mitjana [catàleg de l'exposició celebrada a la BC el juny de 1993], Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 1993.

Ms. 463 Menú
Pastorale
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p.
 • ed. M. Martínez Checa, Pastorale: edició i traducció, Bellaterra: UAB, 1995 (Tesis doctorals de la UAB

Psalterium Laudatorium Menú

Ms. 300
Psalterium Laudatorium. Expositio in Psalmos Poenitentiales
Contingut: Traducció catalana de Guillem Fontana.
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Compra al llibreter Salvador Babra
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • J. Massó i Torrents, "Les obres de Fra Francesc Eximeniç", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, III (1909-1910), 588-692
 • Martí de Barcelona, "Fra Francesc Eiximenis, O.M." Estudis Franciscans, XL (1928), 480-482
 • F. Eiximenis, Psalterium laudatorium Papae Benedicto XIII dicatum ..., ed. C. Wittlin, Toronto: Pontifical Institute of Mediaevaal Studies, 1988
 • BITECA manid 1497.

Ms. 464
Contingut: Miscel·lània de textos religiosos en llatí, entre ells Expositio in Psalmos poenitentiales i Psalterium laudatorium.
Abast cronològic: 1401-1500
Descripció física: Pergamí i paper. Caplletres decorades.
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. ;
 • J. Massó i Torrents, "Les obres de Fra Francesc Eiximeniç", Institut d'Estudis Catalans. Anuari, III (1909-1910), 588-692
 • Martí de Barcelona, "Fra Francesc Eiximenis, O.M.", Estudis Franciscans, XL (1928), 480-482
 • Francesc Eiximenis, Psalterium alias Laudatorium papae Benedicto XIII dedicatum, ed. de Curt J. Wittlin, Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1988, (Studies and Texts; 87).

Menú
Scala Dei o Tractat de contemplació

Ms. 1804 [folis 57-145]
Scala Dei o Tractat de contemplació. Contingut: El manuscrit inclou altres tres textos religioso-literaris. entre ells [folis 24-54] el Cercapou, de F. Eiximenis
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Biblioteca Isidre Bonsoms
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • J. Massó i Torrents, "Les obres de Fra Francesc Eximeniç. 1340?-1409?", Institut d'Estudis Catalans. Anuari, III (1909-1910), 648
 • BITECA manid 1455.

Vida de Jesucrist Menú

Ms. 268
Vida de Jesucrist
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Compra al llibreter Salvador Babra Reproduccions: Microfilm.

Bibliografia:

 • ed. d'un fragment dins F. Eiximenis, El naixement de l'infant Jesús, transcripció i pròleg de Jordi Rubió, Barcelona: Rosa Vera, 1951;
 • BITECA manid 1518.

Ms. 299
Vida de Jesucrist
Contingut: Obra incompleta
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Compra al llibreter Salvador Babra
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia::

 • J. Monfrin, "Sánchez Muñoz et les Inventaires de la Bibliothèque Pontificale de Peñiscola", Studi di Bibliografia e di Storia in onore di Tammaro de Marinis, Verona: Giovanni Mardersteig, 1964, vol. III p. 261;
 • BITECA manid 1520.

Menú

Ms. 459-460
Vida de Jesucrist
Contingut: en el primer full de guarda del vol. I, versos catalans i notes en llatí; en els fulls de guarda finals del vol. II oracions catalanes i llatines seguides de meditacions, algunes en català. A la fi: "Sequentia fuere ordinata per reverendum Johannem Lobet, in sacra pagina magistrum ...".
Descripció física: 2 volums (459 i 460)
Abast cronològic: 1401-1500
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Reproduccions: Microfilm.
Bibliografia:

 • [R. d'Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p.
 • BITECA manid 1278 i 1534.

Menú [Fragments i extractes]

Ms. 652

Contingut: Recull de textos sobre moral en llatí. A l'últim foli una breu nota en llatí: "ex visione habita per dominum Johannem Olerii, canonicum et archidiaconum Confluentis, de anima nostri Francisci Eximeniz anno MCCCCXXXI". - Tabula per alphabetum super Summa aurea de vitiis et virtutibus [potser la Summa aurea d'Henricus de Susa] - RAIMUNDUS DE AMAURY. Tractat en llatí sobre els sagraments i altres matèries morals.
Ingrés: Biblioteca Dalmases.
Bibliografia:

 • [R. d'Alòs], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 3 (1916), p. 28-50

.

Ms. 1402

Contingut: Còpia d'alguns fragments de Francesc Eiximenis per a la impremta, en castellà i català.
Abast cronològic: 1901-1940
Ingrés: Ingressat el 1941
Signatura antiga BC ms. 2932).

Menú

Ms. 1598

Contingut: Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, capítol CCCXXI (sobre les batalles); en castellà. Incomplet., entre un recull de textos en relació amb les armes, el duel i les batalles en castellà i català.
Abast cronològic: 1500-1525
Descripció física: Paper, 320 x 230 mm.
Ingrés: Compra a la llibreria de Josep Porter.
Bibliografia:

 • E. Duran, dir., Repertori manuscrits catalans (1474-1620), Barcelona: IEC, 1998, vol. I
 • L. Simó, "Los manuscritos del tratado de armas de Diego de Valera, Medievalia 12 (1992), p. 23-29,
 • L. Simó, "Acerca de los manuscritos del Tratado de armas de Diego de Valera", Incipit 18 (1998), p. 65-80;
 • S. Farnés Juliá, "Selección de manuscritos del gótico al Renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña", Calligraphia et tipographia, arithmetica et numerica, chronologia, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1998 (Rubrica, paleographica et diplomatica studia; 7), p. 521-559 (núms. 220 i 223, p. 549).

Ms. 4539

Contingut: Francesc Eiximenis, endreça i taula de capítols del Llibre dels àngels.
Descripció física: Paper. 5 f. ; 85 x 220 mm. Text a 2 cols. Caplletra embotida en blau i vermell amb filigrana lila ; caplletres a l?inici de la taula dels tractats 3r, 4rt i 5è ; rúbriques, calderons i referències als números de foli en vermell.
Conservació: Marge dret dels f. 1 i 2 i angles drets dels f. 3-5 mutil·lats.
Abast cronològic: 1501-1550
Ingrés: Casa de subhastes de Barcelona.
Bibliografia:: cf. S. Gascón Uris, Edició crítica del Libre dels àngels (1392) de Francesc Eiximenis [Microforma], Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 (Tesis doctorals de la Universitat Autònoma de Barcelona)Menú