Manuscrit 1817

JACINT VERDAGUER. Agenda amb notes diverses i esborranys d'estrofes, amb cancel·lacions. [ca. 1898-1902].


74 f. (nombrosos f. en blanc, alguns encartats) ; 140 x 85 mm. Llibreta-dietari, enq. tela verda.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 143-144.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.