logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 1816


JACINT VERDAGUER. Agenda amb notes diverses i esborranys d'estrofes, amb cancel·lacions. [ca. 1900].

69 f. (nombrosos f. en blanc) ; 145 x 90 mm. Llibreta-agenda granat, tapes de cartró i talls vermells.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 141-142.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/147