Manuscrit 1815


JACINT VERDAGUER. Recull de poemes religiosos. [ca. 1874-1902].

1. F. 1r-v, "Versos de missió".
2. F. 2r, "Vocació".
3. F. 2v, "Misericòrdia".
4. F. 3r, "Devocio a Jesús y Maria".
5. F. 3v-4r, "Número de pecats".
6. F. 4v, "Mort".
7. F. 5r, "Judici".
8. F. 5v, "Cel".
9. F. 6v, "Infern".
10. F. 8-9, "Eucarístia".
11. F. 9, "Col·loquio".

9 f. (f. 7 en blanc) ; 160 x 110 mm. Llibreta.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: O. Cardona, Goigs i els càntics de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1986 (Biblioteca Verdagueriana, 14), p. 38.