Manuscrit 1814

JACINT VERDAGUER. N'Adaleta, esborrany de rondalla, amb cancel·lacions. [ca. 1874-1882].


4 f. (a continuació 20 f. en blanc) ; 140 x 95 mm. Llibreta.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: J. Verdaguer, Rondalles, a cura d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana, 20), p. 411-415 (descripció del manuscrit p. 58-59).