Manuscrit 1812


JACINT VERDAGUER. "Extremadura", llibreta de comptes i notes. [Tardor de 1882].
20 f. (f. 1-16, en blanc) ; 150 x 105 mm. Llibreta.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca Verdagueriana, 18), vol. I, p. 80 (f. 17v-20v, ed. in vol. III, p. 93-94).