Manuscrit 1811

Jacint Verdaguer. Anotacions d'un viatge a Europa. [Maig de 1884]
5 f. (a continuació f. en blanc) ; 160 x 105 mm. Llibreta. 

Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart. 

Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca Verdagueriana, 18), vol. I, p. 47-48, 77 (descripció del manuscrit), vol. III, p. 65-68 (ed. dels f. 1r-5r).