Manuscrit 1810


JACINT VERDAGUER. Esborranys de poemes, amb esmenes i cancel·lacions. [ca. 1890-1902].


14 f. (alguns f. en blanc) ; 150 x 105 mm. Llibreta; enq. protecció BC.
Procedència: al f. 1, tampó de Deseada Martínez G[u]errero. Havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Descripció: P. Tió, Catalogació de manuscrits verdaguerians de la BC, p. 140.