Manuscrit 1809


JACINT VERDAGUER. Documentació de tipus eclesiàstic, majoritàriament nomenaments a diferents càrrecs, i llicències eclesiàstiques. 18 de setembre de 1869-25 de març de 1901.

1. F. 1, Títol de diaca a favor de Jacint Verdaguer; signat per Antonio Luis Jordà i Soler, bisbe de Vic. Vic, 18 de setembre de 1869.
2. F. 2, Nomenament com a coadjutor de Sant Esteve de Vinyoles a favor de Jacint Verdaguer; signat per Antonio Luis Jordà, bisbe de Vic. Vic, 5 de setembre de 1871.
3. F. 3, SACRA INDICIS CONGREGATIO. Llicència per llegir llibres prohibits. 28 de setembre de 1877. Amb segell de placa de la Sacra Indicis Congregatio.
4. F. 4, 5, SOCIETAT LA MISTERIOSA. Carta relativa a la impressió de L'Atlàntida. Barcelona, 19 de gener de 1878.
Amb el sobre.
5. F. 6, 7, BISBAT DE BARCELONA. SECRETARÍA DE CÁMARA. Llicència eclesiàstica per a la publicació de Idilis y cants místichs . Barcelona, 7 d'abril de 1879.
Amb el sobre.
6. F. 8, 9, JACINT VERDAGUER. Sol·licitud d'indulgència per un conjunt de poemes ; amb la nota de concessió del bisbe. Barcelona, 19 d'abril-20 d'abril de 1882.
Amb el sobre.
7. F. 10-11, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Llicència per confessar a favor de Jacint Verdaguer. Vic, 5 d'octubre de 1882.
8. F. 12-13, JACINT VERDAGUER. Sol·licitud de censura per a Caritat ; amb la nota de nomenament com a censor de Josep Torras i Bages. Barcelona, 13 de gener de 1885.
Amb el sobre.
9. F. 14, JACINT VERDAGUER. Ofici a favor de Juan Iselin adreçat a Jaume Català i Albosa, bisbe de Barcelona. Barcelona, 2 de maig de 1885.
10. F. 15, JACINT VERDAGUER. Sol·licitud de censura per a Somni de Sant Joan ; amb la nota de nomenament com a censor de Josep Torras i Bages. Barcelona, 28 de març de 1887.
11. F. 16, LLEÓ XIII, Papa. Breu apostòlic que autoritza Jacint Verdaguer a concedir la benedicció apostòlica i indulgència plenària als moribunds. Roma, 17 de març de 1888.
12. F. 17, JAUME CATALÀ I ALBOSA, bisbe de Barcelona. Llicència per a exercir el sacerdoci a la diòcesi d'Astúries i Santander. Barcelona, 4 de juliol de 1891.
13. F. 18, JAUME CATALÀ I ALBOSA, bisbe de Barcelona. Llicència per a exercir el sacerdoci a la diòcesi de Toledo. Barcelona, 9 de febrer de 1893.
14. F. 19, Rebut per un retolador. Barcelona, 10 d'octubre de 1895.
15. F. 20-21, JUSTIN PÉPRATX. " Souscriptions a la traduction française de Fleurs du Calvaire de Jacinto Verdaguer", llista de suscriptors. 28 d'abril de 1897.
16. F. 22-23, JUSTIN PÉPRATX. " Souscriptions et offrandes reçues par Mr. Justin Pépratx en faveur de Mossen Jacinto Verdaguer à la suite de l'envoi de la traduction de Flors del Calvari".
17. F. 24, JACINT VERDAGUER. Esborrany de telegrama.
18. F. 25, FRANCISCO BLANCO MIGUÉLEZ. Esborrany de telegrama a Josep Morgades, bisbe de Vic.
19. F. 26, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Aixecament de la suspensió a divinis de Verdaguer. Vic, 5 de febrer de 1898.
20. F. 27, JOSÉ MARIA DE COS, bisbe de Madrid-Alcalà. Llicència per concelebrar missa a la diòcesi de Madrid. Madrid, 11 de febrer de 1898.
21. F. 28-29, Nomenament com a beneficiat de l'església de Betlem; signat per Francisco de Pol y Baralt, vicari general de Barcelona. Barcelona, 25 de febrer de 1898.
22. F. 30, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a Josep Palmarola. Barcelona, 16 d'abril de 1901.
23. F. 31, Volant d' admissió a l'Oratorio Parvo de San Felipe Neri.
24. F. 32, CIRIACO MARÍA SANCHA Y HERVAS, arquebisbe de Toledo. Indult per a menjar carn per a 1902. Toledo, 25 de març de 1901.
25. F. 34-35, JACINT VERDAGUER " Notas. Composiciones poéticas de Mossen Jacinto Verdaguer en música y los nombres de los compositores ".

35 f. ; diverses mesures.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, Apèndix III (nomenament de J.V. com a vicari de Vinyoles), vol. II, carta 121, vol. III, carta 305, vol. IV, carta 430, 447, vol. VI, carta 610; J. Verdaguer, Fleurs de Calvaire. Livre de Consolations, traduction de Justin Pépratx, Perpigna: Impr. de Ch. Latrobe, 1897; F. Cortès, "Jacint Verdaguer: més que un text per posar-hi música", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 189-207 (p. 192-193).