Crítica

pròlegs i epílegs | assaigs i reculls d'estudis | parts components d'obres generals | tesis doctorals i de llicenciatura | catàlegs d'exposicions | Premsa ( cercadors | articles i recensions | monogràfics | Anuari Verdaguer ) | conferències i debats

Pròlegs i epílegs

1903
Josep Pijoan , Colom seguit de Tenerife, 1907

1905
Joan Maragall , pròleg de Discursos: 1867-1902

1923
Carles Riba , introducció i tria de Poesies

1923
Valeri Serra i Boldú , Introducció Poesies de Jacint Verdaguer

1924
Antoni Ollé Bertran , pròleg de Poesies

1928
F. García Sanchís , pròleg de Sus mejores versos

1929
Apel·les Mestres [ pròleg d' Antología lírica | pròleg de Poesías líricas ]

1931
Lluís Guarner Introducció i notes d' Antología lírica

1936
Josep Maria Capdevila , tria de Prosa

1944
Lluís Guarner , tria, traducció i pròleg de Antología poética

1952
Josep Vicenç Foix , pròleg de Prosa antològicaAssaigs i reculls d'estudis

1881
Joseph Tolrà de Bordas , L'Atlantide de D. Jacinto Verdaguer: [...]

1903
Ramon Turró , Verdaguer vindicado [...] [ [bis] | 2002, facsímil ]

1904
Émile Leguiel , Essai sur l'"Atlantida" et le "Canigó" [...]

1912
J Fornells , Ensaig sobre l'Atlàntida, poema de Jascinto Verdaguer

1937
Agustí Esclasans, La ciutat de Barcelona en l'obra de Jacint Verdaguer

1944
Agustí Esclasans, Jacinto Verdaguer: un siglo de Barcelona

1946
Miscel·lània Verdaguer: Homenatge al Poeta[...]

1952
Josep Maria de Casacuberta , Sobre la gènesi de l'Atlàntida

1953
Rosalia Guilleumas , Ramon Llull en l'obra de Jacint Verdaguer [ CCUC ]

1958
Delfí Abella , Mossèn Cinto vist pel psiquiatre

1968
Josep Maria de Sagarra , Verdaguer, poeta de Catalunya

1977
Josep Maria Solà i Camps , De "Colom" a "L'Atlàntida"

1978
Maria Condeminas , La gènesi de "L'Atlàntida"

1986
Miquel Arimany , Aspectes de nova observació en l'obra poètica de Jacint Verdaguer
Osvald Cardona , Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer
Josep Maria de Casacuberta , Estudis sobre Verdaguer
Isidor Cònsul , Jacint Verdaguer: història, crítica i poesia

1988
Rosalia Guilleumas , Ramon Llull en l'obra de Jacint Verdaguer; deu anys de publicacions verdaguerianes (1945-1954)

1989
Josep Miracle , Estudis sobre Jacint Verdaguer

1995
Ricard Torrents , Verdaguer: estudis i aproximacions | Verdaguer, un poeta per a un poble

1996
Elena Arts i Roca , El món vegetal a l'Atlàntida de Verdaguer
Narcís Garolera , Sobre Verdaguer. Biografia, literatura, llengua
Joan Requesens i Piqué , Estudis verdaguerians de Jaume Collell

2002
Francesc Xavier Altés i Aguiló, Jacint Verdaguer i Montserrat
Josep Maria de Sagarra , El meu Verdaguer

2003
Joan Requesens i Piqué, Jacint Verdaguer, poeta i prevere

2004
Narcís Garolera , Verdaguer: textos, comentaris, notes
Josep Paré i altres, Tornau-me a terra [..].

2006
Ricard Torrents , Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en GaudíParts components d'obres generals

1929
"Verdaguer y Santaló, Jacinto" en "Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana" [Espasa], V.67,, p., 1415-1427
1958
Lluís Nicolau d'Olwer , "El meu Verdaguer" en Caliu: records de mestres i amics [ 1973, p. 19-29 ]
1986
Joaquim Molas , "VI. Jacint Verdaguer " en Història de la literatura catalana vol. 7 p. 223-290
Narcís Garolera "Jacint Verdaguer", dins Literatura catalana contemporània , a cura de Glòria Bordons i Jaume Subirana (Barcelona, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya / Proa - Enciclopèdia Catalana, 1999), capítol 4, pàgs. 24-27 i 401-402
1998
Narcís Garolera "Verdaguer a Vallvidrera", dins Els barris de Barcelona , volum II (Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Barcelona, 1998), pàg. 319Tesis doctorals i de llicenciatura

* tesis amb contingut parcial sobre Jacint Verdaguer

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa Cerca lliure
Teseo , base de datos de tesis doctorales [ Cerca lliure | "Verdaguer" ]

1990
Narcís Garolera
"Excursions y viatjes" (1887), de Jacint Verdaguer. Estudi i edició crítica amb aportació de textos complementaris.
Universitat de Barcelona [ Teseo ]

1991
Isidor Cònsul i Giribet
"Sant Francesc", de Jacint Verdaguer, un poema per a una vida
Universitat de Barcelona [ Teseo ]

Ramon Pinyol Torrents, "Pàtria" de Jacint Verdaguer. Edició crítica
Universitat Autònoma de Barcelona [ Teseo | original ]

* Joan Requesens i Piqué, Jaume Collell i la Renaixença
Universitat de Barcelona. [ Teseo ]

1992
Pere Farrés Arderiu , Colom de Jacint Verdaguer. Contribució a l'estudi de L'Atlàntida
Universitat Autònoma de Barcelona [ Teseo | original ]

1993
Maria Carme Bernal Gestació de "Roser de tot l'any. Dietari de pensaments religiosos" de Jacint Verdaguer [...] Universitat de Barcelona. Tesi de llicenciatura

Francesc Codina Valls , Gènesi i vicissituds de Barcelona de Jacint Verdaguer, estudi i edició crítica Universitat de Barcelona. Tesi de llicenciatura

* Joaquim Coll Amargós , Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918) i el catalanisme possibilista
Universitat de Barcelona [ Teseo ]

1994
M. Rosa Gras Perfontan , Aportació al lèxic de Verdaguer.
Universitat de Barcelona [ Teseo ]

2000
M. Àngels Verdaguer Pajerols , Primavera, de Jacint Verdaguer, estudi i edició. Universitat de Barcelona. Tesi de llicenciatura

2002
Francesc Codina Valls , Jacint Verdaguer, "Barcelona": estudi i edició crítica Universitat de Barcelona [ Teseo ]Catàlegs d'exposicions

1946
Pere Bohigas, Primer centenario del nacimiento de Jacinto Verdaguer. (1845-1945). Catálogo de la Exposición conmemorativa. Barcelona, Biblioteca de Catalunya
2002
Verdaguer: un geni poètic. Barcelona, Biblioteca de Catalunya [digital Versió digital ]Premsa

cercadors | articles i recensions | monogràfics | Anuari Verdaguer


Articles i recensions

1883
Alfred Bougeault, " L'Atlantide, épopée catalane de Verdaguer. Etude de Mgr. Tolra de Bordas, Revue de la Societé des Etudes Historiques, (1883), p. 29-37

1889
Gottfried Baist , Deutsche Literaturzeitung (1889), 13 de desembre, sobre L'Atlàntida en Ms. 373/3, núm. 3

1897?
Jules Delpont , Le poème catalan Canigó [...]

1928
Joaquim Tomas La mística de Verdaguer [...]

1945
Pere Bohigas "'Colom', darrer episodi del somni atlàntic de Verdaguer" en Mediterráneo 9-11 [ Separata ]

1948
Josep Maria de Casacuberta , "Jacint Verdaguer col·lector de cançons populars" en Estudis romànics (1947-1948), p. 89-129

1952
Josep Maria de Casacuberta , "Sobre la gènesi de L'Atlàntida " en Estudis romànics (1951-1952), p. 1-56

1953
Basili de Rubí "Vocación franciscana de Verdaguer" en Apostolado franciscano (1953) p. 36-37 [ Separata ]

1956
Josep Tarré , "El roser de tot l'any i les Eucarístiques de mossèn Jacint Verdaguer", en Colectanea E. Serra Buixó. Analecta Sacra Tarraconensia vol. XXVIII (1955), p. 443-465 [ Separata ]

1957
Joaquín María García de Dios , "Introducción a la Atlántida de Verdaguer: ensayo crítico" en Humanidades . V. IX, núm. 17, p. 31-71 Separata

1959
Joan Torrent Fàbregas , "Les diferents interprecions de la caritat en el drama de Verdaguer" en Estudios Franciscanos . p. 101-121 exemplar BC

1970
Josep Miracle " Verdaguer es presenta als Jocs Florals" en Homenaje a Elías Serra Ráfols, III , p. 19-35 Separata

1986
Enric Bou , "Rodar el món: a l'entorn dels llibres de viatges" en Llengua & literatura revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura . - Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, [1986]. - Vol. 5 (1992-1993), p. 289-306

1991
Joan Requesens i Piqué
"Nòtules verdaguerianes", en Miscel·lània Jordi Carbonell vol. 1, p. 177-197 [ Separata ]

2002
Joan Requesens i Piqué
"Mossèn Jacin Verdaguer, catequista" en " Quaderns de pastoral , 186, p. 29-47 [ Separata ]

2004
Joan Requesens i Piqué
"Mossèn Jacint Verdaguer, traductor", en Revista catalana de teologia , XXIX/1, p. 113-155 [ Separata ]Números monogràfics

1902 - Defunció
¡Cu-Cut! 19 de juny

1903
Pèl i Ploma

1904
Patufet (12 de juny)

1945 - Centenari del naixement
Atalaya (12 de maig)
El Apostolado franciscano 369 (Abril)
"Homenaje a Jacinto Verdaguer en su centenario: 1845-1945" en Mediterráneo 9-11
La Tramontana

1953
Institut Català d'Art i Cultura Presència Catalana 3 i 4 (març-abril 1953)

1977
Jacint Verdaguer en el centenari de "L'Atlàntida (1877-1977)"

1978
A Verdaguer en la cloenda del centenari de l'Atlàntida. XXIX Aplec de Matagalls. 1978

1984
Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Vol 3

1987
Faig. Revista literària Número 29Anuari Verdaguer (1986-)


Sumaris
2004 , Núm.12
2002 , Núm.11
2001 , Núm.10 [ 1997-2001 ]
1995 , Núm.9 [ 1996 ]
1993 , Núm.8 [ 1994 ]
1992 , Núm.7
1991 , Núm.6
1990 , Núm.5
1989 , Núm.4
1988 , Núm.3
1987 , Núm.2
1986 , Núm.1Conferències i debats

1904
Antoni Busquets i Punset , Discurs

1953
Manuel de Montoliu , La genial imaginación de Verdaguer

1954
Jesús Pabón , El drama de Mosén Jacinto. Discurso [...]

1957
Carles Riba , Més els poemes

1958
Pere Bohigas , Notes sobre la composició i estructura de "L'Atlàntida"

1969
Samuel Gili Gaya , "L'Atlàntida" de Verdaguer: lliçó magistral [...]

Col·loqui sobre Verdaguer

1986, primer
[Actes] "Primera part" en Anuari Verdaguer 1, 1986 [ sumarisumari ]
[Actes] "Segona part" en Anuari Verdaguer 2, 1987 [ sumarisumari ]
1988, segon
Programa [ CCUC | exemplar BC ]
[Actes] en Anuari Verdaguer 3 , 1988 [ sumarisumari ]
1991, tercer
[Actes] en Anuari Verdaguer 6, 1991 [ sumarisumari ]
1995, quart
[Actes] en Anuari Verdaguer 9, 1995-1996 [ sumarisumari ]
2002, cinquè
[Actes] en Anuari Verdaguer 11, 1991 [ sumarisumari ]