Manuscrit 1807


Correspondència rebuda per Jacint Verdaguer. 57 cartes. 1878-1901.

1. F. 1, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 8 d'abril de 1887.
2. F. 2-3, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 23 de novembre de 1889.
3. F. 4-5, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 3 de desmbre de 1889.
4. F. 6-7, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 9 de desembre de 1889.
5. F. 8-9, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 15 de desembre de 1889.
6. F. 10-11, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 30 de desembre de 1889.
7. F. 12-13, 14, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer; amb observacions sobre Betlem. Barcelona, 18 de novembre de 1890.
8. F. 15, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 22 de novembre de 1890.
9. F. 16-17, 18, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer; amb correccions. Barcelona, 3 de desembre de 1890.
10. F. 19, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 9 de desembre de 1890.
11. F. 20, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer.
12. F. 21-22, FRANCISCO BLANCO GARCÍA. Carta a Jacint Verdaguer. Escorial, 23 d'octubre de 1895.
13. F. 23-24, WILLIAM C. BONAPARTE WYSE. Carta a Jacint Verdaguer. Manor of Saint John, 29 de setembre de 1880.
14. F. 25, 26, TOMÁS CÁMARA Y CASTRO, bisbe de Salamanca, Carta a Jacint Verdaguer. 2 de març de 1898.
Amb el sobre.
15. F. 27-28, JOAN CODINA. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 26 de juny de 1880.
16. F. 29-30, ERNST COMMER. Carta a Jacint Verdaguer. Breslau (Silèsia), 15 de juny de 1896.
17. F. 31-32, 33, MIQUEL COSTA I LLOBERA. Carta a Jacint Verdaguer. Pollença, 16 de setembre de 1901.
Amb el sobre.
18. F. 34-35, JULES DELPONT. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 2 de juny de 1896.
19. F. 36, A. ESPLUGAS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 17 de desembre de 1899.
20. F. 37-38, 39, EXUPÈRE DE PRATS DE MOLLÓ, O.F.M.Cap. Carta a Jacint Verdaguer. Bayonne, 27 de setembre de 1898.
Amb el sobre.
21. F. 40-41, 42, JOHANNES FASTENRATH. Carta a Jacint Verdaguer. Colònia, 3 de maig de 1901.
Amb el sobre.
22. F. 43-44, FIDEL FITA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 4 d'agost de 1881.
23. F. 45-46, 47, FIDEL FITA. Carta a Jacint Verdaguer; amb còpia d'una inscripció. Madrid, 3 de desembre de 1878.
24. F. 48-49, 50, FIDEL FITA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 10 de desembre de 1878.
Amb un sobre.
25. F. 51-52, ENRIC CLAUDI GIRBAL. Carta a Jacint Verdaguer. Girona, 9 de gener de 1891.
26. F. 53-54, CECILIO GÓMEZ RODALES. Carta a Jacint Verdaguer. Bilbao, 3 de juny de 1887.
27. F. 55, EUSEBI GÜELL I BACIGALUPI. Carta a Jacint Verdaguer. Comillas, 24 d'octubre de 1884.
28. F. 56-57, ÀNGEL GUIMERÀ. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 29 de gener de 1901.
29. F. 58-59, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 27 de febrer de 1891.
30. F. 60-61, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 14 de novembre de 1895.
31. F. 62-63, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 18 de desembre de 1895.
32. F. 64-65, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 22 de gener de 1896.
33. F. 66-67, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 14 de febrer de 1897.
34. F. 68-69, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 6 de novembre de 1897.
35. F. 70, TEODOR LLORENTE. Carta a Jacint Verdaguer. València, 4 de desembre de 1880.
36. F. 71-72, 73, TEODOR LLORENTE. Carta a Jacint Verdaguer. València, 13 de gener de 1881.
Amb un sobre.
37. F. 74-75, MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 7 de juny de 1885
38. F. 76-77, MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. Carta a Jacint Verdaguer. Santander, 21 de juliol de 1885-11 de març de 1889.
39. F. 78-79, MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. Carta a Jacint Verdaguer. Santander, 11 de març de 1889.
40. F. 80-81, MANUEL MERCADER I ARROYO, bisbe de Menorca. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 16 de juny de 1880.
41. F. 82-83, MANUEL MERCADER I ARROYO, bisbe de Menorca. Ofici a Jacint Verdaguer. Madrid, 12 de juny de 1880.
42. F. 84-85, 86, HEINRICH MERCY. Notificació de tramesa d'un llibre de l'arxiduc Lluís Salvador. Praga, 3 de juliol de 1896.
Amb el sobre.
43. F. 87-88, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 3 d'abril de 1892.
44. F. 89-90, JAN MONNÉ. Carta a Jacint Verdaguer. París, 6 de desembre de 1886.
45. F. 91-92, JAN MONNÉ. Carta a Jacint Verdaguer. París, 29 de desembre de 1886.
46. F. 93-94, JAN MONNÉ. Carta a Jacint Verdaguer. París, 7 de gener de 1887.
47. F. 95-96, 97, EUGENIO MONTERO RÍOS. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 16 de març de 1897.
Amb el sobre.
48. F. 98-99, 100, GASPAR NÚÑEZ DE ARCE. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 1 de febrer de 1896.
Amb el sobre.
49. F. 101-102, ANTONI RUBIÓ I LLUCH. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 10 de gener de 1890.
50. F. 103-104, 106, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Roma, 12 de juliol de 1899.
Amb el sobre.
51. F. 105, RUPERT MA. DE MANRESA. Targeta de visita.
52. F. 107-108, FREDERIC SOLER I HUBERT. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 2 de maig de 1882.
53. F. 109-110, FÈLIX SARDÀ I SALVANY. Carta a Jacint Verdaguer. Sabadell, 30 de desembre de 1889.
54. F. 111-112, 113, FRANCISCO SILVELA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 de juny de 1885.
Amb el sobre.
55. F. 114-116, JOSEP TORRAS I BAGES. Carta a Jacint Verdaguer. 13 de gener.
56. F. 117-118, JOSEP TORRAS I BAGES. Carta a Jacint Verdaguer. 25 de novembre.
57. F. 119-120, JOSEP TORRAS I BAGES. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 16 de març de 1895.

120 f. ; diverses mesures.
Procedència: havia pertangut a Josep M. Fondevila Refart.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. II, carta 154; vol. III, cartes 221, 223, 230, 240, 245, 271; vol. IV, carta 420, 431; vol. V, cartes 459, 464, 473, 585; vol. VI, cartes 598, 628; vol. VII, cartes 744, 781, 782, 784, 785, 787, 789, 790, 793, 822-825, 827, 832, 838; vol. IX, cartes 1085, 1147, 1156, 1170, 1189; vol. X, cartes 1221, 1265, 1304, 1329; vol. XI, cartes 1391, 1440, 1452, 1468.