Manuscrit 1629

Lluís Guarner, Bibliografía general de Verdaguer.  

1945. 47 f., 275 x 210 mm. Text mecanografiat. Enq. BC. 

Procedència: Donatiu de l'autor.


Ms. 1629