Manuscrit 1533


JACINT VERDAGUER. Recull de poemes traduïts al castellà per Lluís-Carles Viada i Lluch. [ca. 1913].

1533/1
"Poesías escogidas traducidas del catalán con un prólogo por Luis Carlos Viada y Lluch", amb esmenes. Barcelona, 1913.
180 f. (num. antiga 28, 143 f.) ; 215 x 155 mm. Amb retalls de poemes publicats a la premsa enganxats. Enq. holandesa BC.

1533/2
Esborranys de traduccions de poemes i del pròleg, amb nombroses esmenes; notes de treball.
f. 181-249 ; diverses mesures. Al pròleg (f. 211-248), text mecanografiat.

Procedència: donatiu de Lluís Carles Viada i Lluch.

Sign. antiga: BC ms. 2682.