Manuscrit 1467

  JACINT VERDAGUER. Anotacions d'una excursió pirinenca a l'Urgellet, la Vall Ferrera, el Vallespir, la Vall d'Àneu i la Vall d'Aran. [Juliol de 1882].


Inclou notes lingüístiques i comptes de despeses
94 f. ; 145 x 85 mm. Amb croquis a llapis de muntanyes i valls pirinenques. Llibreta-agenda, enq. tela negra sobre cartró, cantoneres metàl×liques, protegida per una capsa BC.

Procedència: compra a la llibreria El Archivo, de Joan Baptista Batlle.

Bibl.: J.M. de Casacuberta, Excursions i sojorns a les contrades pirinenques, Barcelona: Barcino, 1953 (Biblioteca Verdagueriana, 1) (ms. UAM); J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992 (Biblioteca Verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 85-86 (descripció del manuscrit), i vol. III, p. 116-155 (ed. dels f. 3r-5r, 14v-36r, 40v-46r, 50v-53r, 56v-60v) i p. 156-171 (ed. dels f. 5v-7r, 11v, 14r, 19r, 23v-24r, 37v, 38v-40r, 46v-47r, 53v-55v, 60r, 80v-83v, 85v-86r); J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda Barcelona: Barcino, 1992 (Biblioteca Verdagueriana, 20) p. 369-376, 463, 473-475 (descripció del manuscrit p. 57-58); Perejaume, El paisatge és rodó, Vic: Eumo, 1995, p. 37-38.

Sign. antiga: BC ms. 2997.