Manuscrit 1466


JACINT VERDAGUER. Anotacions d'una excursió pel Pirineu català;. [Estiu de 1883].

Inclou esborranys de poemes i notes de caire lingüístic, llistes de noms d'ocells i comptes de despeses
67 f. ; 135 x 85 mm. Amb croquis a llapis de valls pirenenques. Llibreta-agenda, enq. tela, cantoneres de cuir.

Procedència: compra a la llibreria El Archivo, de Joan Baptista Batlle.

Bibl.: J.M. de Casacuberta, Excursions i sojorns a les contrades pirinenques, Barcelona: Barcino, 1953 (Biblioteca Verdagueriana, 1) (ms. Z); P. Bohigas, "Manuscrits de Canigó de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II (1981) [= Homenatge a Josep M. de Casacuberta], vol. 2, p. 333-366; J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992, (Biblioteca Verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 88-90 (descripció del manuscrit), i vol. III, p. 274-284 (ed. dels f. 5r, 11v, 13r, 16v, 17r-18r, 28v-29r, 38r, 42r-42v, 43v, 45v, 46v, 50v-51r, 54r, 57v, 58v-59r); Perejaume, El paisatge és rodó, Vic: Eumo, 1995, p. 37-38.

Sign. antiga: BC ms. 2996.