Manuscrit 1465


JACINT VERDAGUER
Anotacions d'un viatge pel Mediterrani occidental, nord d'Àfrica (Algèria, Marroc) i Mallorca;
f. 7-11, textos en prosa d'una altra mà ;
f. 101-102, La corona d'espines, galerades. [Primavera de 1883].

102 f. (f. 73-98 en blanc, f. 99-102 encartats) ; 155 x 110 mm. Alguns croquis a llapis. Llibreta-agenda, talls blaus, cantells metàl·lics

Procedència: compra a la llibreria El Archivo, de Joan Baptista Batlle.

Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca verdagueriana, 18), vol. I, p. 48-50, 71-76 (descripció del manuscrit), vol. II, p. 330-344 (ed. dels f. 32v-42v) i vol. III, p. 7-12 (ed. dels f. 5r-6r, 12v, 15v, 18v, 19v, 30v-31r, 45r, 47r, 50v), p. 13-16 (ed. dels f. 7r-10v, 11v, 31r).

Sign. antiga: BC ms. 2995.