Manuscrit 1463


JACINT VERDAGUER. Recull de textos literaris en vers i en prosa i notes de viatges. [ca. 1861-1883].

1463/1
Esborranys de textos en prosa ; inclou alguns esborranys de L'Atlàntida. [ca. 1861-1870].
19 f. ; diverses mesures; alguns textos escrits en els espais en blanc de quaderns d'exercicis de cal·ligrafia i, al f. 2, en els espais en blanc d'una carta de Josefa Anglada a Ramon Mas (Mataró, 24 de juliol de 1865). Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1958, vol. I: Narracions autobiogràfiques juvenils. Altres textos en prosa (Biblioteca verdagueriana, 4) (s'hi refereix com a mss. A1-A6, A8); R. Torrents, "Jacint Verdaguer: La pomerola. Primera edició i estuci", dins id., Verdaguer. Estudis i aproximacions, Vic: Eumo, 1995 (Estudis verdaguerians; 2), p. 373-450; J. Verdaguer, Poesies juvenils inèdites, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'estudis osonencs, 1996, p. 54-57 (ed. f. 18v-19).

1463/2
Esborranys de textos en prosa. [ca. 1861-1870].
7 f. ; diverses mesures; al f. 4, text escrit en els espais en blanc d'una carta de Pere Serra i Vilaman al seu oncle Francesc (Tona, 18 de gener de 1868). Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1958, vol. I: Narracions autobiogràfiques juvenils. Altres textos en prosa (Biblioteca verdagueriana, 4) (s'hi refereix com a mss. B1-B5); J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992 (Biblioteca Verdagueriana, 20) p. 301-304 (descripció del ms. p. 54).

1463/3
Esborranys de textos en prosa. [ca. 1861-1870]
2 f. ; 310 x 220 mm. Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1958, vol. I: Narracions autobiogràfiques juvenils. Altres textos en prosa (Biblioteca verdagueriana, 4) (s'hi refereix com a mss. A7, II-A, II-B, XI-A, XI-B).

1463/4
Colom, esborrany i notes de treball. [ca. 1861-1870]
27 f. ; diverses mesures; al f. 25-26, text escrit en els espais en blanc d'una carta d'Anton Fauria a Felipa Mas (Sant Hilari, 15 d'abril de 1864). Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J. Verdaguer, Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, vol. II Colom, transcripció i estudi de J. Torrent i Fàbrega, Barcelona: Barcino, 1978 (Biblioteca verdagueriana) (ms. BC1); M. Condeminas, La Gènesi de "L'Atlàntida", Barcelona: Curial, 1978, (Biblioteca Torres Amat; 8), p. 64-66); M. Condeminas, "Entorn de Colom, poema inacabat de Jacint Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, IV (1982) [=Miscel×lània Pere Bohigas, 2], p. 227-251.

1463/5
Poesia juvenil, esborranys amb nombroses esmenes. [ca. 1861-1870].
8 f. ; diverses mesures. Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J. Verdaguer, Poesies juvenils inèdites, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'estudis osonencs, 1996, p. 44-50, 84-87, 92-94, 102-118 (ed. dels f. 1v-3, 5).

1463/6
Poesia juvenil, esborranys amb esmenes. [ca. 1861-1870].
29 f. ; 225 x 160 mm; alguns textos escrits sobre exercicis de cal·ligrafia i en els espais en blanc de fulls impresos. Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J. Verdaguer, Poesies juvenils inèdites, ed. N. Garolera, Vic: Patronat d'estudis osonencs, 1996, p. 38-43, 62, 78-87, 98-101, 102-118 (ed. dels f. 1r, 12v-13r, 17v-18r, 20r-22v, 24r, 25v-26v); F. Codina i Valls, "Barcelona. Una poesia inèdita de Jacint Verdaguer presentada als Jocs Florals de 1866", Anuari Verdaguer (1993-1994), p. 57-80.

1463/7
10 " Viatges ". [Estiu de 1883].
51 f. ; 210 x 155 mm. Amb croquis de muntanyes, en llapis. Llibreta.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, Excursions i sojorns a les contrades pirinenques, Barcelona: Barcino, 1953 (Biblioteca verdagueriana, 1) (ms. CBA=Conflent, Vall de Boí, Andorra); J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992 (Biblioteca verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 86-88 (descripció del manuscrit) i vol. III, p. 172-255, 260-274 (edició); J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana, 20) p. 54-55 (descripció del manuscrit), p. 381-388, 465-467 (edició); Perejaume, El paisatge és rodó, Vic: Eumo, 1995, p. 37-38.
Sign. antiga: BC ms. 1463-I, capsa.

1463/8
11 " Calvari amant, Flors calvari ", esborranys de poemes. [ca. 1895].
31 f. ; 210 x 160 mm. Llibreta.
Bibl.: cf. J. Verdaguer, Flors del Calvari, Barcelona: henrich, 1895.
Sign. antiga: BC ms. 1463-II, capsa.

1463/9
12, Notes d'una estada a Santander ; a la fi, extrets de la Crònica de Pujades. [ca. 1876].
5 f. ; 210 x 155 mm.
Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de N. Garolera, Barcelona, Barcino, 1991-1992 (Biblioteca verdagueriana 18-19, 21), vol. I, p. 79-80 (descripció del manuscrit) i vol. III, p. 88-92 (edició).
Sign. antiga: BC ms. 1463-III, capsa.

1463/10
13, Còpies de sentències de diversos autors. [ca. 1894].
16 f. ; 215 x 155 mm. Llibreta.
Sign. antiga: BC ms. 1463-IV, capsa.

1463/11
14, Còpies de sentències de diversos autors, ordenades per temes.
23 f. ; 215 x 155 mm. Llibreta-índex.
Sign. antiga: BC ms. 1463-V, capsa.

1463/12
15 " Borradors de Càntichs ". [ca. 1881-1889].
14 f. (seguits de f. en blanc) ; 210 x 155 mm. Llibreta.
Bibl.: J. Verdaguer, Col×lecció de càntichs religiosos per al poble, Barcelona: Tipografia catòlica, [ca. 1889-1890].
Sign. antiga: BC ms. 1463-VI, capsa.

1463/13
16 " Còpia de Amich i Amat ".
27 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J. Verdaguer, Perles del 'Llibre d'Amic e d'Amat' d'en Ramon Llull, introd. de M. dels Sants Oliver, Barcelona: L'Avenç, 1908; R. Guilleumas, Ramon Llull en l'obra de Verdaguer, Barcelona: Barcino, 1953 (Biblioteca verdagueriana, 2).
Sign. antiga: BC ms. 1463-VII, capsa.

1463/14
17, Esborranys del poema Amor de fill.
5 f. ; diverses mesures.
Bibl.: Ed. dins J. Verdaguer, Caritat, Barcelona: F. Giró, 1885.
Sign. antiga: BC ms. 1463-VIII, capsa.

1463/15
18 " Canciones y coplas populares recordadas por Isabel Omed a, de la provincia de Jaén, villa de Arjonilla"; f. 8-10, Poemes i pregàries; còpia de mà de Verdaguer.
10 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Jacint Verdaguer, col·lector de cançons populars", Estudis Romànics, I (1947-1948), p. 89-129.
Sign. antiga: BC ms. 1463-IX, capsa.

Papereta que indica: "19 i 20 vacant"

1463/16
21 " La abella mística ".

1. F. 1, 2-3, Fragments de textos en prosa.
2. F. 4-7, Llistats de mots.
3. F. 8-12, Esborranys de Passió i d'un altre poema.
4. F. 13-14, Poema en castellà i llista de mots; còpia de mà de Verdaguer.
5. F. 15, Notes sobre gramàtica hebrea.
6. F. 16, Notes de treball.

16 f. ; diverses mesures.
Sign. antiga: BC ms. 1463-X, capsa.

1463/17
22 "Borradors", esborranys de poemes i notes de treball.

1. F. 1-7, Esborranys de poemes.
2. F. 8-9, Impresos.
1. f. 8, Chor d'alabansas al santíssim (Càntich 31). [ca. 1886].
2. f. 9, Sentint un rossinyol, retall de premsa. Torrembò, 10 de juny de 1885.
Bibl.: publicat a La creu del Montseny (1899), 16 d'abril.
3. F. 10, Còpia de sentències de diversos autors.

10 f. ; diverses mesures.
Sign. antiga: BC ms. 1463-XI, capsa.

1463/18
23 " Cants escullits d'alguns aucells ".

1. F. 1, "La rondalla de Barbazan".
Publicat a La Veu de Catalunya (1881), 25 de desembre.
2. F. 2-18, Esborranys de poemes. 26 de juliol-11 de setembre de 1884.
3. F. 19, Poemes en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
4. F. 20-23, Llistes de frases fetes.
5. F. 24-26, "Cants escullits d'alguns aucells"; còpia de mà altra que Verdaguer.
6. F. 27, JACINT VERDAGUER. Carta a un poeta rossellonès.

26 f. ; diverses mesures.
Bibl.: cf. J. Verdaguer, Folk-lore, Barcelona: L'Avenç, 1907; la carta ed. dins J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. VI, carta 699; la rondalla ed. dins J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992 (Biblioteca verdagueriana, 20), p. 313-315 (descripció del manuscrit p. 56-57).

1463/19
24, Esborranys de poemes i de textos en prosa ; còpies de diversos poemes en castellà i d'un poema en francès; notes d'un viatge a Europa central. [ca. 1879-1897].

1. F. 1-14, Esborranys de poemes juvenils.
2. F. 15-23, Versions en net de diversos poemes. [ca. 1879].
3. F. 24-32, "L'estatua de don Jaume", esborranys i versió en net.
4. F. 33-43, Versions en net de diversos poemes, alguns pertanyents a Roser de tot l'any. [ca. 1894-1897].
5. F. 44-49, Rosa de Jericó, Taronger i La sarment, versions en net. [ca. 1889].
6. F. 50-57, Fragments de textos en prosa.
1. f. 50-51, Impressions d'un viatge a Suïssa.
2. f. 52-53, Impressions d'un viatge a Poblet.
3. f. 54-55, "Un bateig a la hora de la mort".
4. f. 56-57, Text sobre Jesús a Getsemaní.
7. f. 58-62, Sentències en llatí; còpia de mà de Verdaguer.
8. f. 63-72, Poemes en francès i en castellà; còpia de mà de Verdaguer.

72 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Jacint Verdaguer, col×lector de cançons populars", Estudis Romànics, I (1947-1948); alguns f. ed. in J. Verdaguer, Excursions i viatges, ed. N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992 (Biblioteca verdagueriana, 18-19, 21), vol. I, p. 76-77 (descripció del manuscrit) i vol. III, p. 79-81 (edició).

1463/20
25, Esborranys de poemes i de textos en prosa.

1. F. 1-4, Correspondència.

1. f. 1-2, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta al president de la Congregació de la Concepció Immaculada i del gloriós sant Lluís dels jesuïtes de Casp.
2. f. 3-4, JACINT VERDAGUER. Carta a un religiós.

2. F. 5-10, Llistats d'edicions de L'Atlàntida. [post 1887].
3. F. 11-24, Versions en net de diversos poemes.
4. F. 25-83, Esborranys de poemes. [ca. 1870-1899].
5. F. 84-94, Esborranys de textos en prosa.
6. F. 95, "Al sagrado corazón de Jesús en la institución de la Eucaristía", poema; còpia de mà de Verdaguer.
7. F. 96-100, Sentències en llatí i llistes de mots; còpia de mà de Verdaguer.

100 f. ; diverses mesures.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. VI, carta 701, i vol. VII, carta 884.

1463/21
26, Esborranys de poemes i cartes. [ca. 1871-1901].

1. F. 1-14, Correspondència. [1871]-1901.

1. 1-2, JACINT VERDAGUER. Esborrany de carta a Marià Aguiló relativa a la mort de la seva mare.
Esborrany del document 6 del ms. 4517.
2. 3, JACINT VERDAGUER. Carta a un professor de llatí.
3. 4, JACINT VERDAGUER. Nota a Joan Güell i Verdaguer.
4. 5-6, JAUME COLLELL. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 27 d'octubre de 1885.
5. 7, SIMON ALSINA I CLOS. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 18 de setembre de 1893.
6. 8, JOSEP CARNER. Carta a Jacint Verdaguer.
7. 9-10, WILLIAM C. BONAPARTE WYSE. Carta a Jacint Verdaguer. Manor of Saint John, 23 d'octubre de 1880.
8. 11, JOSEP BALARI I JOVANY. Carta a Jacint Verdaguer. 15 de novembre de 1889.
9. 12, SÁNCHEZ, pvre. Carta a Francesc Besalú; còpia. Barcelona, 15 d'agost de 1897.
10. 13, EMÍLIA PARDO BAZÁN. Fragment d'una carta a Narcís Oller; còpia de mà de Verdaguer. 2 d'abril de 1883.
11. 14, Liquidació de l'administració de la revista Joventut de la venda de l'obra Ayres del Montseny. Barcelona, 5 de novembre de 1901.

2. f. 15-27, Esborranys de poemes, alguns publicats a Roser de tot l'any. [1882-1884, 1893].
3. f. 28-29, Impressions d'un viatge als Pirineus.
4. f. 30-32, Cançons en castellà; còpia de mà de Verdaguer.
5. f. 33-49, Sentències en llatí i llistes de mots; còpia de mà de Verdaguer.
6. f. 50-103, Esborranys de poemes; inclou "Qui com Déu".
7. f. 104-106, Impresos.

1. f. 104, Qui com Déu (Càntich 40). Barcelona: Llib. y tipografía catòlica, [1889?].
2. f. 105, A la mort de la filla del felibre Roumieux, retall de premsa. Barcelona, 27 de gener de 1889.
Bibl.: publicat a La Renaixensa (1899).
3. f. 106, Gravat de la Mare de Déu.

8. F. 107-113, Esborranys de textos en prosa.
9. F. 114-116, Llistats de poemes; inclou una llista de poemes musicats.
10. F. 117-123, Sentències en llatí i llistes de mots; còpia de mà de Verdaguer.
11. F. 124-125, Fragment d'una llibreta d'adreces.

Bibl.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991-1992, (Biblioteca Verdagueriana, 18-19, 21), vol. III, p. 256-260 (edició); J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992 (Biblioteca Verdagueriana, 20), p. 376-381, 427-429; J.M. Casacuberta, ed., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 33 nota; vol. III, carta 235 i apèndix VI; vol. V, cartes 485 i 555; vol. VII, carta 778; vol. VIII, cartes 950 i 971; vol. XI, carta 1472.

1463/22
27, JOSEP BALARI I JOVANY. Observacions a Pàtria. [ca. 1888]
5 f. ; 155 x 110 mm.
Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. VI, apèndix II.

1463/23
28, Esborranys de poemes.

1. F. 1, "L'Assumpció de la Verge"; còpia de mà altra que la de Verdaguer.
2. F. 2-26, Esborranys de poemes.

26 f. ; diverses mesures.

1463/24
Esborranys de textos en prosa.

1. F. 1-2, PERE GÜELL I FORMENT. Carta a Jacint Verdaguer, Vic, 23 de maig de 1872.
2. F. 3-17, Esborranys de textos en prosa.
3. F. 18-24, Textos relacionats amb visions.
4. F. 25-26, Llista d'obres religioses.

26 f. ; diverses mesures.
Bibl.: la carta ed. dins Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. I, carta 46; la llista d'obres religioses ed. dins vol. I, apèndix VI.

1463/25
Cançons populars ; còpia de mà de Verdaguer.
27 f. ; diverses mesures. Enq. protecció pergamí BC.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, "Jacint Verdaguer, col×lector de cançons populars", Estudis Romànics, I (1947-1948), p. 89-129
Sign. antiga: BC ms. 1463-XXVI.

Els plecs i quaderns 1463/10-24 conservats dins d'una capsa, la resta relligats en volums independents.

Procedència: compra a la llibreria "El Archivo", de Joan Baptista Batlle.

Sign. antiga: BC ms. 2993.