Manuscrit 1198

Correspondència rebuda per Jacint Verdaguer i per Amadeu Guri. 1879-1906.


Correspondència rebuda per Jacint Verdaguer  |  Correspondència rebuda per Amadeu Guri  |  Targeta i carta

116 cartes

1-106. F. 1-183, Correspondència rebuda per Jacint Verdaguer. 1879-1900.

1. F. 1, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 9 d'abril de 1890.
2. F. 2-3, FRANCESC BRU. Carta a Claudi López, Marquès de Comillas. Barcelona, 4 de setembre de 1890.
3. F. 4, FRANCESC BRU. Carta a Claudi López, Marquès de Comillas. Barcelona, 6 de setembre de 1890.
4. F. 5, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 31 de març de 1891.
5. F. 6, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 6 d'abril de 1891.
6. F. 7, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer.
7. F. 8, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 25 de maig de 1891.
8. F. 9, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 8 de juny de 1891.
9. F. 10, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, s.d.
10. F. 11-12, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer.
Inclou tres retalls de premsa sobre l'establiment "El arte moderno".
11. F. 13, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 6 de novembre de 1891.
12. F. 14, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 12 de gener de 1892.
13. F. 15, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 20 d'abril de 1892.
14. F. 16, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 28 d'abril de 1892.
15. F. 17, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, s.d.
16. F. 18, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 16.
17. F. 19, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 5 d'abril de 1892.
18. F. 20, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 21 d'abril de 1892.
19. F. 21, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 25 d'abril de 1892.
Amb un recordatori de comunió.
20. F. 22, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 3 de maig de 1892.
21. F. 23, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 16.
22. F. 24, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 19.
23. F. 25, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 20 de maig de 1892.
24. F. 26, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 29.
25. F. 27, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 8 de juny de 1892.
26. F. 28, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 13 de desembre de 1892.
27. F. 29, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer. Barcelona, 14 de desembre de 1892.
28. F. 30-31, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer.
29. F. 32, FRANCESC BRU. Carta a Jacint Verdaguer.
30. F. 33, TOMÁS CÁMARA Y CASTRO, bisbe de Salamanca. Telegrama. 13 de febrer [de 1898].
31. F. 34, JERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Conde de Cedillo. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 8 de febrer de 1898.
32. F. 35-36, JERÓNIMO LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Conde de Cedillo. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 28 de maig de 1898.
33. F. 37, Esborrany d'una acta notarial per autoritzar la traducció al castellà de Canigó al Conde de Cedillo i cedir-li els drets.
34. F. 38-39, TOMÁS COSTA I FORNAGUERA, arquebisbe de Tarragona. Carta a Jacint Verdaguer. Tarragona, 18 de juliol de 1890.
35. F. 40-41, MARIA GAYÓN, Marquesa de Comillas, Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 11 de juliol de 1887.
36. F. 42-43, MARIA GAYÓN DE LÓPEZ, Marquesa de Comillas. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 de gener de 1893.
37. F. 44-45, CLAUDI LÓPEZ BRU, Marquès de Comillas. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 29 de desembre de 1892.
38. F. 46-49, CLAUDI LÓPEZ BRU, Marquès de Comillas. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 6 de març de 1899.
39. F. 50-51, CLAUDI LÓPEZ BRU, Marquès de Comillas. Carta a Verdaguer. Madrid, 13 de desembre de 1893.
40. F. 52-53, CLAUDI LÓPEZ BRU, Marquès de Comillas. Carta a Verdaguer. Madrid, 25 de febrer de 1894.
41. F. 54-55, JOSEP COSIDÓ. Carta a Jacint Verdaguer; seguida d'un poema. Valls, 28 de gener de 1894.
A l'espai en blanc del f. 54, poema autògraf de Verdaguer, "Verge de Bona mort".
42. F. 56-57, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Verdaguer. Granada, 21 de gener de 1882.
43. F. 58-58bis, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Verdaguer. Madrid, 10 d'abril de 1882.
44. F. 59-60, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 12 de gener de 1883.
45. F. 61-62, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 de febrer de 1883.
46. F. 63-64, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 de juny de 1883.
47. F. 65-66, FRANCISCO DÍAZ CARMONA. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 22 de maig de 1885.
48. F. 67, JULIÁN DE DIEGO ALCOLEA. B.L.M. a Verdaguer. Madrid, 16 de maig de 1895.
49. F. 68, MANUEL DURAN I BAS. Targeta de visita a Jacint Verdaguer. 2 de gener de 1890.
50. F. 69-70, JOHANNES FASTENRATH. Carta a Jacint Verdaguer. Colònia, 14 de gener de 1891.
51. F. 71-74, JOSEP FONT I MOLAS. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 9 de juliol de 1895.
52. F. 75-76, EDUARDO DE HINOJOSA, governador civil de Barcelona. B.L.M. a Jacint Verdaguer. Barcelona, 9 de setembre de 1897.
53. F. 77-78, EDUARDO DE HINOJOSA, governador civil de Barcelona. B.L.M. a Jacint Verdaguer. Barcelona, 10 de setembre de 1897.
54. F. 79, 80-81, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. 24 de gener de 1894.
Amb el sobre.
55. F. 82-83, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Miramar, 14 de maig de 1894.
56. F. 84-85, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 27 de gener de 1895.
57. F. 86-87, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 10 de febrer de 1896.
58. F. 88-89, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 18 d'abril de 1896.
59. F. 90-91, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 4 de maig de 1896.
60. F. 92-93, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Trieste, 18 d'agost de 1896.
61. F. 94-95, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Sóller, 20 de gener de 1897.
62. F. 96-97, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Sóller, 21 de gener de 1897.
63. F. 98-99, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Miramar, dia de sant Joan (24 de juny) de 1897.
64. F. 100-101, LUDWIG SALVATOR HABSBURG, arxiduc. Carta a Jacint Verdaguer. Mallorca, 24 d'octubre de 1897.
65. F. 102-103, IVAN MARTINOV, S.I. Carta a Jacint Verdaguer. París, 16 de gener de 1879.
66. F. 104-105, IVAN MARTINOV, S.I. Carta a Jacint Verdaguer. París, 21 de març de 1879.
67. F. 106-107, JOSEP MESSEGUER I COSTA, bisbe de Lleida. Carta a Jacint Verdaguer. Lleida, 15 de juny de 1890.
68. F. 109-110, MANUEL F. MIGUÉLEZ O.S.A. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 de març de 1898.
69-70. F. 111-112, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 26 d'abril de 1898.
Escrit en un full en blanc d'un B.L.M. de José de Gayangos a Manuel Miguélez (Madrid, 21 d'abril de 1898).
71. F. 113-114, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 13 de juny de 1898.
72. F. 115-116 i 108, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 18 de febrer de 1900.
Amb el sobre.
73. F. 117, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 8 de març de 1900.
74. F. 118, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 24 d'abril de 1900.

75. F. 119-120, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 2 de juliol de 1900.
76. F. 121-122, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 7 de desembre de 1900.
77. F. 123, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Targeta de visita adreçada a Verdaguer.
78. F. 124-125, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 18 de juliol de 1877.
79. F. 126-127, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. París, 15 de maig de 1884.
80. F. 128-129, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 21 de març de 1885.
81. F. 130-131, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 8 de juny de 1885.
82bis. F. 132, FREDERIC MISTRAL. Targeta a Jacint Verdaguer. 19 de novembre de 1885.
82. F. 133-134, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 20 de desembre de 1886.
83. F. 135-136, FREDERIC MISTRAL. Carta a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 10 de febrer de 1887.
84. F. 137, FREDERIC MISTRAL. Targeta de visita adreçada a Jacint Verdaguer. Maillane (Bouches-du-Rhône), 9 de gener de 1893.
85. F. 138, FREDERIC MISTRAL. Targeta de visita adreçada a Jacint Verdaguer.
86. F. 139, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Targeta de visita adreçada a Verdaguer.
87. F. 140, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Targeta de visita adreçada a Verdaguer. 26 de març.
88. F. 141-142, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 14 d'agost de 1886.
89. F. 143-144, JOSEP MORGADES, bisbe de Vic. Carta a Jacint Verdaguer. Vic, 1 de febrer de 1893.
90. F. 145, GASPAR NÚÑEZ DE ARCE. Targeta de visita adreçada a Verdaguer.
91. F. 146-147, GASPAR NÚÑEZ DE ARCE. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 12 de novembre de 1898.
92. F. 148, MELCIOR DE PALAU. Carta a Jacint Verdaguer. Madrid, 19 de gener de 1898
93. F. 149-150, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 23 de gener de 1894.
94. F. 151-152, JUSTIN PÉPRATX. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 17 d'agost de 1896.
95. F. 153-154, EDMOND DE RIVALS DE BOUSSAC. Carta a Jacint Verdaguer. Rivesaltes (Rosselló), 22 de gener de 1901.
96. F. 155-156, EDMOND DE RIVALS DE BOUSSAC. Carta a Jacint Verdaguer. Rivesaltes (Rosselló), 1 de febrer de 1901.
97. F. 157, 158-159, ANTOINE ROSSELLY DE LORGUES, comte. Carta a Jacint Verdaguer. París, 6 d'abril de 1879.
Amb el sobre.
98. F. 160-161, JOSEPH ROUMANILLE. Carta a Jacint Verdaguer. Avinyó, 28 de juliol de 1885.
99. F. 162-164, RUPERT MA. DE MANRESA. Carta a Jacint Verdaguer. Sarrià, 10 de novembre de 1896.
Amb el sobre.
100. F. 165-166, SANTIAGO RUSIÑOL. Carta a Jacint Verdaguer. París, s.d.
101. F. 167-168, ALBERT SAVINE. Carta a Jacint Verdaguer. Antibes, 27 de novembre de 1882.
102. F. 169-170, ALBERT SAVINE. Carta a Jacint Verdaguer. Antibes, 31 de gener de 1883.
103. F. 171-174, ALBERT SAVINE. Carta a Jacint Verdaguer. 28 de febrer de 1884.
104. F. 175, 176-179, AGUSTÍ VASSAL. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 1 d'abril de 1898.
Amb el sobre. Inclou còpia d'un article publicat a la Semaine Religieuse du diocèse de Perpignan, 23(5) (1894), 3 de febrer.
105. F. 180-181, AGUSTÍ VASSAL. Carta a Jacint Verdaguer. Perpinyà, 21 d'abril de 1898.
106. F. 182-183, AMADEU VIVES. Carta a Jacint Verdaguer.

107-114. F. 184-199, Correspondència rebuda per Amadeu Guri. 1902-1906.

107. F. 184-185, JOSEP MARIA CARULLA. Carta a Amadeu Guri. Madrid, 1 de març de 1904.
108. F. 186-187, FRANCISCO MANZANO, governador civil de Barcelona. Carta a Amadeu Guri. Barcelona, 29 de juliol de 1906.
109. F. 188-189, FRANCISCO MANZANO, governador civil de Barcelona. Carta a Amadeu Guri. Barcelona, 20 d'agost de 1906.
110. F. 190-191, ANTONIO MAURA. Carta a Amadeu Guri. Madrid, 11 de novembre de 1905.
111. F. 192-193, ANTONIO MAURA. B.L.M. a Amadeu Guri. 27 de gener de 1906.
112. F. 194-195, ANTONIO MAURA. B.L.M. a Amadeu Guri. Madrid, 19 d'octubre de 1906.
113. F. 196-197, MANUEL F. MIGUÉLEZ, O.S.A.. Carta a Amadeu Guri. Madrid, 21 de juny de 1904.
114. F. 198-199, MARIA C. DE RETORTILLO. Carta a Amadeu Guri. Madrid, 11 de juny de 1902.

115-116. F. 200-201, JACINT VERDAGUER. Targeta i carta.

115. F. 200, JOSEP TAXÉS I ROCA. Targeta de visita; amb una recomanació de Jacint Verdaguer per Severino Izaguirre.
116. F. 201, JACINT VERDAGUER. Carta a Alexandre Pons. 9 de setembre de 1889.

201 f. ; diverses mesures. Enq. holandesa BC.

Procedència: havien pertangut a Empar Duran.

Bibl.: J.M. de Casacuberta-J. Torrent i Fàbregas, eds., Epistolari J.V., Barcelona: Barcino, 1959-1993, vol. II, cartes 109, 160, 179, 184, 187; vol. III, cartes 296, 303, 324; vol. IV, cartes 327, 333, 336, 355, 379, 394, 442, 450; vol. V, cartes 460, 474, 491, 567, 586; vol. VI, cartes 604, 638; vol. VII, cartes 766, 797, 802, 805, 813, 830, 833, 844-845, 853, 863, 882; vol. VIII, cartes 886, 891, 893, 896 (i nota), 897 (i nota), 900, 903, 922-923, 925, 928, 930-931, 933-935, 941, 988, 997-999, 1003, 1012, 1026; vol. IX, cartes 1077, 1096, 1111, 1182, 1202, 1214, 1216; vol. X, cartes 1231, 1232, 1252, 1262, 1288, 1297, 1301, 1314, 1318, 1319, 1332, 1338, 1340, 1342, 1343, 1357, 1374, vol. XI, cartes 1401, 1405, 1408, 1413, 1426, 1438, 1501, 1502.


Manuscrit 1198