Manuscrit 950


JACINT VERDAGUER. "Barcelona". [ca. 1880-1900].

1. F. 1-16, " La Seu ", versió en net i esborranys i notes extretes d'obres sobre catedrals; inclou un retall d'un article publicat a la premsa de J.K. HUYSMANS, "Lectures de quaresma: lo simbolisme de la catedral"
2. F. 17-24, " La Custòdia ", esborranys.
3. F. 25-28, " Santa Àgueda a", versió en net i esborranys.
4. F. 29, Poema en català, versió en net. 17 de novembre de 1888.
5. F. 30-31, " La Banda de la Reyna ", esborranys.
6. F. 32-43, " Sant Ramon de Penyafort t", versió en net i esborranys.
7. F. 44-47, " A l'Alcina del Passeig de Gràcia ", text en prosa, esborranys.
Publicada a La Veu de Catalunya (1903) 10 de juny.
8. F. 48-54, " Sant Vicent Ferrer ", versió en net i esborrany; al f. 53r, fragment d'un text sobre Vicent Ferrer en castellà.
9. F. 55-70, " Santa Maria del Socós ", versió en net i esborranys.
10. F. 71-72, [ Coronació de la Verge de la Mercè ], esborrany.
11. F. 73-76, " Les tres montanyes ", versió en net i esborrany.
12. F. 77, [A la Verge Maria de Vallvidrera ], esborrany.
13. F. 78-83, " La Creu de Barcino ", versió en net i esborrany. 30 de desembre de 1900.
14. F. 84-89, " Lo cornamusayre ", text en prosa, versió en net i esborrany.
Bibl.: publicat a Joventut (1904), 7 de gener.
15. F. 90-97, " Lo verger de Palau ", versió en net i esborrany.
16. F. 98-109, " La Esposició Universal. Lo Parch (Barcelona venjada)", versió en net i esborranys.
17. F. 110-113, " Lo monument a Colon del port de Barcelona ", versió en net i esborrany.
18. F. 114-121, " Santa Maria del Pí ", versió en net i esborrany.
19. F. 122-135, " Lo Jesuset de la porta de Betlem ", text en prosa, versió en net i esborrany.
Bibl.: publicat a Boletín de conferencias de San Luis Gonzaga de Nuestra Señora de Belén (juny de 1902).
20. F. 136-139, " Lo lliri de Gràcia ", versió en net. [ca. 1896].
21. F. 140-141, [ Nostra Senyora de l'Ajuda ], esborrany.
22. F. 142-145, " La font de Jesús ", redacció en net i esborrany; esborrany de La Banda de la Reyna.
23. F. 146-159, Còpies de textos sobre santa Eulàlia i sobre la Barcelona romana extretes de diverses obres.
24. F. 160, Reproducció fotogràfica del f. 76v del mateix manuscrit, que conté l'inici de l'esborrany del poema "Les tres montanyes".
[Falta].
25. F. 161, Lo filador d'or, retall de premsa.
Bibl.: publicat a Joventut (1901), 15 de febrer, p. 5-6.
26. F. 162, La palmera de Junqueras, retall de premsa amb esmenes i afegitons autògrafs.
Bibl.: publicat a La Vetllada (Girona) (1885), 26 de novembre.

162 f. ; diverses mesures (majoritàriament 330 x 240 mm). Fulls solts conservats en les cobertes d'una llibreta; a l'etiqueta, de mà de Verdaguer, "Barcelona".

Procedència: havia pertangut a Lluís Carles Viada i Lluch.

Bibl.: F. Codina, Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. per J. Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994 (descripció del manuscrit cap. IV); F. Codina, "Barcelona Una poesia inèdita de Jacint Verdaguer presentada als Jocs Florals de 1866", Anuari Verdaguer (1993-1994), p. 57-80; F. Codina, "Barcelona, un dels darrers llibres projectats per Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 305-327.