Manuscrit 767


TIMOTEU VALLS. "Recorts: autògrafos dels articles publicats en lo setmanari titolat 'Lo pensament català', de qui'n n'és director Mosén Jacinto Verdaguer, imprès en la imprempta La Catalana de J. Puigventós, Dormitori de S. Francesch nº 5, Barcelona any 1900". 1900-1906.

1. F. 2, JULES DELPONT. Targeta de visita.
2. F. 3-5, "Record. A la Memòria de Mosen Jacinto Verdaguer", article enviat a La Renaixensa i no publicat. 10 de maig de 1902.
3. F. 6, TIMOTEU VALLS. Esborrany de carta a Jacint Verdaguer. Juny de 1900.
4-22. F. 7-132, Originals de 19 articles enviats a Lo pensament català.
23. F. 133-134, "Curiositat", article enviat a La Renaixensa, no publicat.
24-34. F. 135-148, Esborranys d'onze articles de la secció "Alrededor del Mundo" de El Averiguador Universal. Febrer de 1901-desembre de 1906.

148 f. 225 x 160 mm. Enq. tela BC.

Procedència: donatiu de Joan Terradas