logo
Published on ClaCa (http://claca.bnc.cat)

Manuscrit 758


JACINT VERDAGUER Obres diverses. S'acompanya d'un inventari. [S. XIX-XX].
Descripció de P. Tió.

758/1
F. 1-58: Al Cel, pròleg i redacció.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Al cel, Barcelona: J. Thomas, 1905; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 296, 298).
58 f.; 325x 220 mm.

758/2
F. 59-62: Flors del Calvari.
Ed. i bibl.: 10 poemes de Flors del Calvari ed. dins Flors del Calvari, ed. de N. Garolera, Barcelona: Columna, 1995; I. Cònsul, "1895, Tres llibres en dansa: Flors del Calvari, Sant Francesc, En defensa pròpia", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 75-87 (p. 81).
4 f.; 325 x 220.

758/3
F. 63-67: Disperses.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Disperses, Barcelona: Ilustració catalana, [s.d. post 1914] (Obres completes; 30); F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. pel Dr. Joaquim Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV.
5 f.; diverses mesures.

758/4
F. 68-70: L'Alzina del Passeig de Gràcia.
Bibl.: F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. pel Dr. Joaquim Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV.
3 f.; 335 x 235 mm.

758/5
F. 71-72: Discurs presidencial llegit a l'Ateneu Gracienc en el Primer Certamen literari de Gràcia
Bibl.: F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. pel Dr. Joaquim Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV; N. Garolera, "Un discurs inèdit dels darrers anys", Serra d'Or, 426 (1995), p. 42-43 (reimpr. dins Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996); F. Codina, "Barcelona, un dels darrers llibres projectats per Verdaguer", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 305-327 (p. 313).
2 f.; 250 x 210 mm.

758/6
F. 73: Ma corona, retall d'una publicació periòdica.
1 f.; 275 x 210 mm.

758/7
F. 74-88: Documentació sobre el lliurament del manuscrit a la BC.
15 f.; 325 x 230 mm.

Procedència: Museu d'Art i d'Arqueologia, on l'havia dipositat Joan Moles.


Source URL:
http://claca.bnc.cat/?q=node/118