Manuscrit 387


JACINT VERDAGUER. Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

387/1
nº 35. Disperses, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Disperses, Barcelona: Ilustració catalana, [s.d. post 1914] (Obres completes; 30); bibl.: P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 298).
13 f.; diverses mesures.

387/2
nº 36. Passió. Veus del Bon Pastor.
. F. 1-5: Passió [cf. ms. 1463, 24].
Ed.: J. Verdaguer, Passió de Nostre Senyor Jesucrist, Barcelona: Tipografía católica, 1873.
5 f.; 215 x 150 mm.
. F. 6-116: Veus del bon pastor.
Ed.: J. Verdaguer, Veus del Bon Pastor, Vic: Estampa de Ramon Anglada, 1873.
111 f.; diverses mesures.
2 plecs de fulls solters.

Mss. 387/1-2 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 10"; aquesta capsa contenia abans el ms. 382.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, Comte de Lavern.
Nota: cf. la descripció de P. Tió.