Manuscrit 386


JACINT VERDAGUER. Papers i esborranys diversos, còpies de cançons populars. [Segona meitat s. XIX].

386/1
Caldetes, esborranys.
F. 17v, "Caldetes", ed. dins J. Verdaguer Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, vol. III, p. 95-96.
19 f.; 210 x 155 mm. Llibreta, enq. BC.

386/2
Pasqua, redacció i esborranys.
39 f.; 210 x 155 mm. Llibreta, enq. BC.

386/3
Plana de Vic, Recull de poesia popular.
16 f.; 215 x 155 mm. Enq. BC

.
Reproducció: Microfilm.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: descripció dins J. Verdaguer Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca Verdagueriana; XVIII), vol. I, p. 81.
Nota: per als ms. 386-I i 386-II cf. la descripció de P. Tió