Manuscrit 385


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [S. XIX].

385/1
nº 30. Al Cel, esborrany i redacció.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Al cel, Barcelona, 1903; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 295, 298, 300-302).
36 f.; diverses mesures.

385/2
nº 31. Himne a la Verge de la Mercè, redacció i esborranys.
Ed. dins J. Verdaguer, Barcelonines, Barcelona: La Ilustració catalana, [s.d., post 1914] (Obres completes; 28).
10 f.; diverses mesures.

385/3
nº 32. Colom, redacció i esborranys.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Colom; seguit de Tenerife, Barcelona: L'Avenç, 1907; P. Farrés, Colom de Jacint Verdaguer: contribució a l'estudi de L'Atlàntida, tesi doctoral, dir. J. Molas, Bellaterra: Universitat Autònoma, 1992; P. Farrés, "Verdaguer i Colom, o de la Joventut a la maduresa del poeta", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 115-134.
49 f.; diverses mesures.

385/4
nº 33. La mellor corona, esborranys.
Ed.: La mellor corona, aplegades i ordenades per Anton Busquets i Punset i Lluís Carles Viada i Lluch, Barcelona: L'Avenç, 1902; F. Codina, "Gènesi i vicissituds de Barcelona, de Jacint Verdaguer, Tesi de llicenciatura dir. pel Dr. Joaquim Molas, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994, cap. IV (f. 9-10, esborrany de la introd. al discurs llegit en el Primer Certamen literari de Gràcia; f. 11-19, Lo Lliri de l'escut de Gràcia, esborranys).
20 f.; diverses mesures.

Mss. 385/1-4 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 10"; aquesta capsa contenia abans el ms. 382.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Nota: per als ms. 385/1 i 385/4 cf. la descripció de P. Tió