Manuscrit 384


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [Segona meitat s. XIX].

384/1
Dietari de Terra Santa; inclou l'esborrany de "A vol d'aucell".
59 f.; 135 x 90 mm.

384/2
Dietari de Terra Santa.
95 f.; 155 x 85 mm.

384/3
Dietari d'un pelegrí.
4 f.; diverses mesures. Enq. BC.

384/4
Imprès: Annalis ordo ... ad usum almae basilic. Barcinon. ejusq. dioeces. pro anno Dni. 1886; in lucem prodit ... de mandato Jacobi Català et Albosa, Barcelona: hereus de la vidua Pla, [1885].
68 p. (incomplet: falten les p. 13-16, 21-26, 41-52, 55-64); 145 x 105 mm.

384/5
Terra Santa, notes.
53 f.; 215 x 160 mm. Llibreta, enq. BC.

384/6
nº 29. Dietari de terra santa. Excursions i viatges.
Ed.: f. 2r-72r, ed. dins J. Verdaguer, Excursions i viatges, a cura de N. Garolera, vol. III, p. 17-65.
72 f.; 150 x 90 mm. Llibreta-dietari.

384/7
nº 27. Barcelonines.
Ed. dins J. Verdaguer, Barcelonines, Barcelona: La Ilustració catalana, s.d. [ca. 1914] (Obres completes; 28).
1 f.; 320 x 220 mm.

384/8
nº 28. Rondalles. Folklore.
Ed.: J. Verdaguer, Folk-lore. Obra pòstuma, Barcelona: L'Avenç, 1907; J. Verdaguer, Rondalles, ed. a cura de J. Massó i Torrents, Barcelona, 1905.
. F. 1-18: Rondalles.
18 f.; diverses mesures.
. F. 9-52: Rondalles.
44 f.; 145 x 950 mm.
. F. 53-63: Folklore.
11 f.; diverses mesures.
. F. 64-68: Notes.
5 f.; diverses mesures.

Mss. 384/6-8 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 10"; aquesta capsa contenia abans el ms. 382.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Ed.: per als mss. 384/1, 384/2, 384/5 i 384/6, cf. J. Verdaguer, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa, Barcelona: Ilustració Catalana, 1889; el ms. 384-VI descrit dins J. Verdaguer, Excursions i viatges, ed. N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca Verdagueriana; XVIII), vol. I, p. 76.