Manuscrit 382


 JACINT VERDAGUER. Obra en prosa. [Finals s. XIX].

382/1
En defensa pròpia. Un sacerdot calumniat, esborranys del comunicat i dels onze articles de la sèrie i retalls de premsa d'aquests articles, amb esmenes manuscrites de Verdaguer. [ca. 1895].
73 f.; diverses mesures. Enq. perg. BC.
Precedit per una taula de contingut elaborada per Maria Condeminas.
Reprod.: Microfilm.

382/2
En defensa pròpia. Un sacerdot perseguit, esborranys del comunicat i dels vint-i-sis articles de la sèrie. [ca. 1897].
111 f.; diverses mesures. Enq. perg. BC.
Precedit per una taula de contingut elaborada per Maria Condeminas.
Reprod.: Microfilm.

382/3
En defensa pròpia, notes i esborranys d'articles i de cartes, no publicats. [ca. 1895-1897].
61 f.; diverses mesures. Enq. perg. BC.
Precedit per una taula de contingut elaborada per Maria Condeminas.
Reprod.: Microfilm.

382/4
nº 21 Aires del Montseny, redacció i esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Ayres del Montseny, Barcelona: Joventut, 1901 (Biblioteca Joventut).
133 f.; diverses mesures.

382/5
nº 22 Pàtria, redacció, esborranys i traduccions al castellà i al francès.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Pàtria, Barcelona: F. Giró, 1888; R. Piñol, Pàtria, de Jacint Verdaguer: edició crítica, tesi doctoral, dir. J. Molas, Bellaterra: Universitat Autònoma, 1992; R. Pinyol, "Pàtria: síntesi i balanç d'una etapa", Anuari Verdaguer (1986), p. 15-30 (f. 124).
. F. 1-125: Pàtria.
125 f.; 325 x 230 mm. Llibreta.
. F. 126-212: Esborranys.
85 f.; diverses mesures.
. F. 213-230: Traduccions.
18 f.; diverses mesures.
1 llibreta i fulls solters.

Mss. 382/1-3 ordenats per Maria Condeminas, enq. perg. BC; mss. 382/4 i 382/5 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 8"; aquesta capsa contenia abans el ms. 380.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: per als vols. 382/1, 382/2 i 382/3, v. J. Verdaguer, En defensa propia: colección de las cartas al Noticiero y a La Publicidad, Barcelona: L'Avenç, 1895; R. Torrents, "A propòsit d'un article inèdit de En defensa pròpia", Anuari Verdaguer (1989), p. 37-53; J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana; XX), p. 49-50; N. Garolera, Sobre Verdaguer, Barcelona: Empúries, 1996, p. 203.
Nota: per al ms. 382/4, cf. la descripció de P. Tió.