Manuscrit 381


JACINT VERDAGUER. Obra poètica i en prosa. [Segona meitat s. XIX].

381/1
nº 18 Càntichs, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Col·lecció de càntichs religiosos per al poble, Barcelona: Tipografia y llibreria catòlica, 1889
. F. 1-30: Esborranys.
30 f.; diverses mesures.
. F. 31-32: Esborranys.
2 f.; diverses mesures.
. F. 33-133: Esborranys.
101 f.; diverses mesures
3 plecs de fulls solters.

381/2
nº 19 Flors del Calvari, redacció i esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Flors del Calvari, Barcelona: La Catalana, 1894
127 f.; 325 x 225 mm.

381/3

Discursos, articles, pròlegs i prosa diversa.
Ed. parcial dins J. Verdaguer, Discursos: 1867-1902, pròleg de Joan Maragall, Barcelona: L'Avenç, 1905.
166 f.; diverses mesures. A l'angle superior de la camisa "29-II", i al centre, cancel·lat, "17-II".
10 plecs de fulls solters, ordenats per Pere Bohigas.
Reprod.: Microfilm del Borrador del discurs dels Jochs Florals.

Mss. 381/1-3 conservats en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 7".
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda, Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana; XX), p. 50-53; Isidor Cònsul, "1895, Tres llibres en dansa: Flors del Calvari, Sant Francesc, En defensa pròpia", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 75-87 (p. 80-81).
Nota: cf. la descripció de P. T