Manuscrit 380


JACINT VERDAGUER. Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

380/1
Somni de Sant Joan, redacció amb esmenes.
73 f.; 215 x 155 mm. Llibreta, enq. BC.

380/2
Sant Francesc, esborranys.
37 f.; diverses mesures. Enq. BC.

380/3
Sant Francesc, redacció i esborranys.
54 f.; diverses mesures. Enq. BC.

380/4
Sant Francesc , redacció amb esmenes.
90 f., 320 x 220 mm. Llibreta, enq. BC.

380/5
Sant Francesc, esborranys.
43 f.; diverses mesures. Llibreta, enq. BC.

380/6
nº 17,Somni de sant Joan.
. F. 1-19: Somni de sant Joan.
19 f.; 210 x 155 mm. Llibreta.
. F. 20-72: Somni de sant Joan.
53 f.; 220 x 160 mm. Llibreta.
. F. 73-104: Esborranys, i un fragment d'una traducció al francès.
32 f.; diverses mesures.
. F. 105-109: Notes preparatòries, còpies de textos.
5 f.; diverses mesures. Conservat en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 7".
2 llibretes i dos plecs de fulls solters.

Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Ed.: vols. 380/1 i 380/6, v. J. Verdaguer, Lo Somni de Sant Joan, Llegenda del Sagrat Cor de Jesús, Barcelona: Llibreria y tipografia catòlica, 1887; vols. 380/2, 380/3 380/4 i 380/5, v. J. Verdaguer, Sant Francesch, Barcelona: L'Avenç, 1895.
Nota: cf. la descripció de P. Tió.