Francesc Eiximenis (1327? -1409)

Frare franciscà amb extensa obra en llengua catalana de contingut religiós i moralitzant, que la converteix en un testimoni important de llengua i vida quotidiana a la baixa edat mitjana.

Representació de l'autor a "Regiment de la cosa pública" (València, 1499)
Claca

A Claca pots trobar:

  • Descobrir: cronologia

  • Llegir: edicions contemporànies | antologies | adaptacions | traduccions

  • Conèixer: bibliografia | crítica i assaig | reserva impresa | manuscrits

 Biblioteca digital: edicions digitals