Manuscrit 376 (Tió)

Manuscrit 376. Jacint Verdaguer: La fugida a Egipte (376/I, 376/II, 376/III) 376/I. FUGIDA À EGIPTE. Llibreta de fulls grans (300x215 mm), ratllats, inclosa en volum relligat, amb coberta dura de pergamí. També s’hi inclouen, cosits, uns fulls més petits (f.11r-13v), i dos de més grans (f.28r-29v). F.f. 60. Foliació en llapis. Escriptura en tinta i algunes correccions en tinta i llapis. Lletra clara, gran, i textos ordenats. No hi ha dates autògrafes, però en tractar-se del manuscrit més acabat del volum La fugida a Egipte (1893), i si tenim en compte que els manuscrits 376/II i III, anteriors, estan datats entre juliol i octubre de 1893, s’ha de concloure que el 376/I és de la tardor de 1893, encara durant els primers mesos de l’estada del poeta a La Gleva.

Contingut i comentari. En els poemes d’aquest manuscrit l’autor planteja la partida a Egipte, el desterrament i la tornada, de Sant Josep, la Verge Maria i el nen Jesús. S’hi reflecteix la duresa del desert en els sants caminadors, la complicitat de la naturalesa (el romaní, la datilera), l’ajuda de l’eremita Sant Joan, la cova del lladre Dimas... També com els déus i temples pagans, així com els governadors i gent d’Egipte, s’han d’agenollar davant Jesucrist. A diferència dels manuscrits 376/III, 376/II i 383/VI, esborranys del llibre, en 376/I no hi falta cap poema del recull, a excepció del Pròleg, A la Mare de Déu de la Gleva, que encara figura en 376/II. Malgrat ser l’última versió del llibre, no es tracta d’una versió definitiva per a l’edició. Els poemes gairebé sempre tenen correccions, que són introduïdes en l’edició, però s’hi mantenen algunes diferències que en alguns casos, com en La datilera (f.14v) o en Desvetllament (f.11r), són molt evidents. En algun poema, com en f.50v-55r o en 58v, encara hi manca el títol, i en alguns altres és diferent: Somni en lloc de Somni de la Verge (f.22v), Prop de Nazareth per Benvinguts (f.60v), i en la 2ª part del llibre hi figura el títol Exili (f.20r) per El desterro (edició). L’ordre dels poemes segueix, en general, el de l’edició, però alguns estan intercanviats: Sant Joan – Lo Romaní, La Creu – Bàlsam, i Heliòpolis també és fora de lloc. El manuscrit presenta un poema inicial (Jesus meu, Jesus dolcíssim, f.1v.2v, i també en 376/III, 6v.7v), on l’autor manifesta la temença del que li pot passar a Jesús, a Egipte, que no sortí recollit en l’edició. De fet, en el marge (f.2v), amb lletra que no és de Verdaguer, es diu: “Sembla que caldria pujar una mica aquesta introducció. Lo pensament molt bé; però no omple del tot”.

F.1r. “Fuge in Aegyptum..” (també hi ha el títol de la 1ª part, Anada à Egipte, i epígrafs llatins, amb traducció catalana, de la 1ª part i del primer poema)
F.1v.2v. “Jesus meu, Jesus dolcíssim..” (poema de 9 quartetes) (també en ms 376/III, f.6v.7v)
F.3v-5r. La partida, “La nit va à donar lo tomb..” (La fugida a Egipte) (ms 376/III, f.8v-12v)
F.5v-7v. Sant Joan, “La soledat es un cel..” (La fugida..) (376/III,13v-16v)
F.8v-10v. Lo romaní, “La Verge va cap à Egipte..” (La fugida..) (376/III, 19v-20v, 29r) (383/VI, 28v-29v)
F.11r-13v. “La nit ses hores enfila..” (esborrany i versió acabada del poema Desvetllament, de La fugida..)
F.14v-15v. La datilera, “Los tres pobres pelegrins..” (La fugida..) (376/III,22v-23v)
F.17v.18r. “Los viadors caminan à nit en la foscor..” (correspon a “Los exilats caminen..”, de La fugida..) (376/II,28r; 376/III,73r)
F.18v-20r. Dimas, “Jesus,Maria y Josep..” (La fugida..) (376/III,17v-19r) (383/VI,23v-24v)
F.20r. Exili (títol de la 2ª part de llibre, en l’edició El desterro, i epígraf llatí)
F.20v-22r. Font de Maria, “Del africà desert en la sortida..” (La fugida..) (376/III,25v.26v)
F.22v-24r. Somni, “Los rosers d aquells jardins..” (correspon a Somni de la Verge, de La fugida..) (376/III,36v-39v)
F.24v-27r. Lo temple del sol, “Lo sol hermos va à eixir sobre l Egipte..” (La fugida..) (376/III, 7v-10v)
F.27v.28v. Afrodisius, “Es de la sabia Heliòpolis..” (La fugida..) (376/III, 40v-43r, 68r)
F.29v. L Arbre de la Verge, “Molts à exemple d Afrdisi..” (La fugida..) (376/III,44r,68v.69r)
F.30v-32v. Heliòpolis, “Del Nil blavos en la verdosa riba..” (La fugida..) (376/II,11r-12v; 376/III,33r-35v)
F.33v-36r. Captant, “Lo pa del desterro es dur..” (La fugida..) (376/II,13v.14r; 376/III,27r.28v)
F.36v-41r. La casa de S.Joseph, “Les guilles tenen llur cau..” (La fugida..) (376/II,15v-21r,29v.31v; 376/III,43v-47r)
F.42v. La tunicela, “De petit lo bon Jesus..” (La fugida..) (376/III,47v-48v)
F.43v-44v. Lo primer pas, “Del Sicomoro à la Font..” (La fugida..) (376/III,49v-51r) (383/VI,42v-44r)
F.45v-46v. Nostra Senyora de la Balma, “Un cistell de flors..” (La fugida..) (376/III,57v-60v)
F.47v.48r. Hermòpolis (Tradició copta), “Dintre les ones del Nil..” (La fugida..) (376/III, 51v-56v)
F.48v.49r. Vora l Nil, “Es serena la nit y de celistia..” (La fugida..) (376/III, 64v-66v)
F.49r. La Creu, “L infant Jesus te una creu d olivera..” (La fugida..)
F.49v. Bàlsam, “Un dia l bon Jesus..” (La fugida..) (376/III, 60v.61r)
F.50v-55r. Retorn, Tornada, “Dels rius de Babilonia assi à la vora..” (La fugida..) (368/11,24r) (376/II,21v-27r; 376/III,74r-80v)
F.55v.56v. Nit enllà, De nit, “Si una tenda vol..” (La fugida..) (376/III, 62v-64r, 71v-72r)
F.57r. Camí de flors, “Al partir lo sendemà..” (La fugida..) (376/III, 21r-21v)
F.57v.58r. Gota de sanch, “De Maria l Fill hermos..” (La fugida..) (376/III, 73v)
F.58v-60r. “Cova de sant Joan..” (correspon a Dintre la cova, de La fugida..) (376/III, 81v-83r) (383/VI, 31r)
F.60v. Prop de Nazareth, “A vista de Nazareth..” (correspon a Benvinguts, de La fugida..) (376/II, 29r-31v)

376/II. (La fugida a Egipte) Volum relligat, de tapa dura de pergamí. S’hi han agrupat diversos plecs de fulls grans (a l’entorn de 310x220 mm), ratllats, quadriculats, o blancs. F.f. 31. Foliació en llapis. Escriptura en tinta. Textos ordenats en la pàgina, amb afegits al marge. Lletra gran i clara, amb freqüents correccions en tinta i llapis. Hi figuren dues dates autògrafes: “15 oct.” (f.28r), “24 oct.” (f.4r). Es tracta de l’octubre de 1893, ja que en arribar a La Gleva, el poeta de seguida es posà a treballar en el llibre (tot i que, pel ms 383/VI, sabem que fou iniciat a partir de 1886). En un moment del pròleg (f.6v) diu que aquesta segona part de la trilogia Jesús Infant “ha sigut dictada.. als peus de la Verge Nostra Senyora de la Gleva, aquesta estiuada de 1893” (en l’edició no hi figura la data). Per altra banda, en el ms 376/III, que per les característiques dels textos és una mica anterior, hi trobem datacions del mes de juliol.

Contingut i comentari. El manuscrit conté alguns poemes de llarga extensió del llibre La fugida a Egipte, amb esborranys i versions acabades dels mateixos poemes. Ens mostren com els ocells, les estrelles, els camells, fan companyonia als caminants; com els déus i els ídols egipcis es destrueixen amb l’arribada de Jesús; la pobresa de Sant Josep i la Mare de Déu, que han de captar, i la tornada a Nazaret. Del llibre hi figuren vuit poemes i el pròleg. D’aquests textos en trobem referència en 376/III, un esborrany més primitiu, excepte Benvinguts, Lo Temple del sol i el pròleg (A la Mare de Deu de la Gleva). Desvetllament no figura ni en 376/III, ni en 376/II. També hi ha dos textos de 383/VI, el manuscrit més antic del llibre. Els textos de l’edició al complet els trobem a 376/I (encara que no hi ha el pròleg).

F.1v-6v. “Aquest humil poemet..” Es tracta del text en prosa A la Mare de Déu de la Gleva, que fa de pròleg a La fugida a Egipte. N’hi ha dues versions: en f.1v-4r, una versió més acabada, encara que no definitiva, perquè hi ha correccions, i algunes paraules o frases diferents de l’edició; en f.6v-5r, una versió anterior i més incompleta.
F.7v-10v. “Del pronaos vastíssim al vestíbul..” (correspon a Lo temple del sol, de La fugida..) (376/I,24v-27r)
F.11r-12v. Heliopolis, “Del Nil blavos en la verdosa riba..” (La fugida..) (376/I,30v-32v; 376/III,33r-35v) (383/VI, 40v-42r)
F.13v-14v. “L infant Jesus demana pa..” (Captant, La fugida..) (376/I,33v-36v; 376/III, 27r.28v)
F.15v-21r. La casa de San Joseph, “Les guilles tenen llur cau..” (també en f.29v.31v) (La fugida) (376/I,36v-41v; 376/III, 43v i 44v-47r)
F.21v-27v. Sortida d Egipte, Sant Josep vora l Nil canta, “Dels rius de Babilonia assí à la vora..” (correspon a Sortint d’Egipte, La fugida..) (376/I,50v-55r; 376/III,74r-80v) (368/11, 24r)
F.28r. “Los viadors caminan à nit en la foscor..” (correspon a “Los exiliats caminen anit en la foscor..”, La fugida..) (376/I,17v.18r; 376/III,73r)
F.28v. “Somia veure à Jesus..” (Somni de la Verge, La fugida ..) (376/I,22v-24r; 376/III,36v-39v)
F.29r. Prop de Nazareth, “Plorau celichs viadors..” (Benvinguts, La fugida..) (31r.31v)
F.29v.31v. “Ha eixit de mare lo Nil..” (La casa de Sant Josep, també en f.15v-21r)
F.31r.31v. Prop de Nazareth, “A vista de Nazareth..” (Benvinguts, La fugida..) (376/I,60v)

376/III. LA FUGIDA À EGIPTE. Llibreta mitjana (220x170 mm) de fulls ratllats, i altres fulls cosits, de diferent format, inclosa en un volum relligat, de tapa dura de pergamí. F.f. 85. Foliació en llapis. Lletra bastant gran i clara. Escriptura en tinta, amb fragments i correccions en llapis. S’alternen textos ordenats, amb d’altres que, amb més d’una columna, barregen diferents versions. En el manuscrit hi trobem les següents dates autògrafes: “Gleva, 2 joliol” (f.37v), “Gleva 2 joliol” (f.55r), “9 Jul.” (61r). Si el llibre sortí el 1893, i el poeta arribà a La Gleva pel maig del mateix any, no hi ha dubte que es refereix al juliol de 1893. En el pròleg relata com només arribar a La Gleva ja va veure els tres quadres de la fugida a Egipte, i com l’endemà inicià el treball sobre el tema. Un treball que de fet, com mostra el ms 383/VI, ja s’havia iniciat abans, en concebre, a partir de 1886, el conjunt dels tres llibres de Jesús Infant.

Contingut i comentari. Els temes dels poemes del manuscrit són els del camí a Egipte, l’exili, i la tornada, de la Sagrada Família, que es plantegen en les tres parts del llibre La fugida a Egipte. Es tracta d’un esborrany del llibre, una mica anterior a 376/II, i a 376/I, la versió definitiva. En alguns fulls hi ha anotacions de preparació del llibre, sobre plantes i animals del món àrab. En molts casos els poemes són primeres versions, acabades però molt diferents de l’edició, i també esborranys primitius. Hi figuren la majoria de poesies del llibre i un índex incomplet (f.84r.84v). Falten referències als següents textos del llibre: A la Mare de Déu de la Gleva (pròleg), Desvetllament, Lo temple del sol, La creu i Benvinguts. A part d’algun text no editat, en el manuscrit hi ha un poema de Brins d’Espígol i un dels Idil.lis i Cants Místics.

F.1r. La Fugida à Egipte (títol manuscrit)
F.1v. “Ecce Dominus ascendet super nubem..” (epígraf llatí de la part del llibre Anada a Egipte) (hi ha altres epígrafs en el foli)
F.3r. Fugida à Egipte (títol manuscrit)
F.4r. “Llentiscle, Acacia milótica, goma aràbiga..” (recull de diferents noms d’arbres i plantes del món àrab)
F.5v. “Ouarán – cocodril del desert..” (aquesta explicació l’autor la inclogué en una nota al poema La datilera) (hi ha 4 anotacions més sobre països àrabs)
F.6r. “granívol..” (anotacions)
Fotograma adherit, de la Sagrada Família, camí d’Egipte.
“Cantau vosaltres que comensau la vida..” (petita prosa indicant als infants que cantin a Jesús i Maria)
“Oh sol de la amor..” (6 versos)
F.6v-7v. “Jesus meu, Jesus dolcíssim..” (en 376/I, f.1v.2v, en primer lloc, també hi figura aquest poema no editat en el llibre)
F.8v-12v. “La nit va à donar lo tomb..” (correspon a La partida, de La fugida a Egipte) (376/I, 3v-5r)
F.13v-16v. Sant Joan, “La soletat es un cel..” (La fugida..) (376/I, 5v-7v)
F.17v-19r. Dimas, “Jesus, Maria y Joseph..” (La fugida..) (376/I,18v-20r) (383/VI,23v-24v)
F.19v-20v. Lo romaní, “La Verge va cap à Egipte..” (La fugida..) (en 29r les dues últimes estrofes) (376/I,8v-10v) (383/VI, 28v-29v)
F.21r-21v. Al partir, “Quan foren un tros mes enllà..” (una part en f.20v) (corr. a Camí de flors, La fugida..) (376/I, 57r)
F.21v. “L Egipte es..” (4 versos inacabats)
F.22r. “y no te may cap broma..” (fragment de 6 versos)
F.22v-23v. Fugitius de Nazaret, “Los tres divins viadors..” (La datilera, La fugida..) (376/I, 14v-15v)
F.25r. “Apres se diuen l un al altre..” (prosa de 4 ratlles)
F.25v.26v. Sota l arbre de la Verge, “Delafrica desert en la sortida..” (Font de Maria, La fugida..) (376/I, 20v-22r)
F.27r.28v. “Lo pa del desterro es dur..” (Captant, La fugida..) (376/I,33v-36v; 376/III,27r.28v)
F.29r. “Que n sou de hermosos..” (dues últimes estrofes de Lo romaní)
F.29v. “Tot cambia en aquest mon..” (4 versos, que semblen de 30r)
“que com nubia de bonichs..” (11 versos, que semblen de La datilera)
F.30r. (imprès) La fugida à Egipte, “Tot fugint Maria à Egipte..” (Idil.lis i Cants Místics) (368/11, 43v) (379/14, 88r-89v, 50r, i 111r.111v)
F.33r-35v. “Es noy petit aqueix Moyses encara..” (Heliòpolis, La fugida..) (376/I,30v-32v; 376/II,11r-12v) (383/VI, 40v-42r)
F.36v-39v. Sota l arbre, “cansada de caminar..” (Somni de la Verge, La fugida..) (376/I,22v-24r; 376/II,28v)
F.40r. “Les virtuts son roses..” (correspon al poema Roses, de Brins d’Espígol) (377/V,81v)
F.40v-43r. “Es de la noble Eliopolis..” (Afrodisius, La fugida..) (fragment en 68r) (376/I, 27v-28v)
F.43v. “Ha eixit de mare lo Nil..” (versos de la part V, Creixença del Nil, del poema La casa de Sant Josep, de La fugida..)
F.44r. “Molts a exemple d Afrodisi..” (L’arbre de la Verge, La fugida..) (en 68v.69r. versió acabada) (376/I, 29v)
F.44v-47r. “Sols n’ha quedat un bossi..” (part II de La casa de Sant Josep, La fugida..) (376/I, 34v-41v) (376/II, 15v-21r, 29v.31v). En 45r la part I, en 45v.46r la part III, i en 46v un fragment de la part V.
F.47v-48v. Lo primer vestit, “De petit lo bon Jesus..” (La tunicel.la, La fugida..) (376/I,42v)
F.49v-51r. Lo primer pas, “Del Sicomoro á la Font..” (La fugida..) (376/I, 43v-44v) (383/VI, 42v-44r)
F.51v-56v. “Per Hermopolis la gran..” (Hermòpolis, La fugida..) (376/I, 47v.48r)
F.57v-60r. Nostra Senyora de la Cova, “Llur barqueta apar..” (Nostra Senyora de la Balma, La fugida) (376/I, 45v-46v)
F.60v.61r. Balsam, “Un dia l bon Jesus..” (La fugida..) (376/I, 49v)
F.62v.63r.64r. Nit, “A nit Sant Josep..” (De nit, La fugida..) (també en 71v-72r) (376/I,55v.56v)
F.64v-66v. Vora l Nil, “La nit es clara y serena..” (La fugida) (376/I, 48v.49r)
F.68r. “Una corona de llum..” (6 versos del poema Afrodisius; també en f.40v-43r)
F.68v.69r. L Arbre de la Verge, “Molts à exemple d Afrodisi..” (La fugida..) (també en 44r)
F.70v. “Perque no l emmorenis..” (8 versos)
F.71v-72r. De nit, “Si una tarda vol..” (també en 62v.63r.64r)
F.73r. “Encara à Orient..” (del poema “Los exilats caminen en la foscor..”, La fugida..) (376/I, 17v.18r) (376/II, 28r)
F.73v. Gota de sanch (Adonis), “De Maria l Fill hermos..” (La fugida..) (376/I, 57v.58r)
F.74r-80v. Tornada d Egipte, “San Joseph plorant canta..” (Sortint d’Egipte, La fugida..) (376/I, 50v-55r) (376/II, 21r-24v) (368/11, 24r)
F.81v-83r. Tornant d Egipte, “Cova de Sant Joan..” (Dintre la cova, La fugida..) (376/I, 58v-60r) (383/VI, 31r)
F.83v. “Veyent la Verge que S.Joseph vetlla..” (versos esparsos que poden tenir a veure amb Desvetllament o La casa de Sant Josep)
F.84r.84v. Índex del llibre La fugida a Egipte. Hi ha alguns títols canviats i hi falten alguns poemes. Està dividit en els tres apartats: Anada, En Egipte, Tornada (en l’edició la 2ª part és El desterro)
F.85r. És la continuació de f.1v. (full quadriculat que fa de coberta de l’aplec de fulls del manuscrit). Són frases copiades, o inspirades, en noms com: Bossoutrot II, S.Gertrudis, Àgueda..