Manuscrit 379


JACINT VERDAGUER Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

379/1
Santa Eulària, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Santa Eulària, poemet, Barcelona: F.X. Altés, 1899.
75 f.; diverses mesures. Enq. BC.

379/2
Idil·lis.
Ed. i bibl.: J. Verdaguer, Idilis i cants místichs, amb un pròleg de M. Milà i Fontanals, Barcelona: Eusebi Riera, 1879; J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. VI, cartes 849, 851; P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 301).
. F. 1-12: Esborranys.
12 f.; 310 x 210 mm. Textos publicats enganxats damunt d'una llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 28".
. F. 13-203: Esborranys en prosa i en vers, materials preparatoris, proves d'impremta i retalls de publicacions periòdiques amb esmenes, traduccions al francès i al castellà, un pròleg en castellà i correspondència
191 f.; diverses mesures. Conservat en una capsa amb el títol "Manuscrits originals de mossèn Jacinto Verdaguer 6".
1 llibreta amb retalls de textos enganxats i un gran plec de fulls solters.

Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Nota: per al ms. 379/2, cf. la descripció de P. Tió.