Manuscrit 378


JACINT VERDAGUER. Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

378/1
Oda a Barcelona, esborranys i materials preparatoris, traduccions al francès de Joan Vilarrasa i al romanès de Joan Dann.
Ed. i bibl.: J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. VI, carta 654; J. Verdaguer, A Barcelona: Oda, Barcelona: Estampa espanyola, 1883; R. Pinyol, "Notes sobre la gènesi de l'oda A Barcelona", Anuari Verdaguer (1986), p. 35-45.
94 f.; diverses mesures. Enq. BC.

378/2
Al rossinyol: poesia dedicada al Gayter del Llobregat, inc.: "Rossinyol de la Boscúria", versió en net.
Ed. dins J. Verdaguer, Ayres del Montseny, Barcelona: Joventut, 1901 (Biblioteca Joventut).
4 f.; 225 x 155 mm. Enq. BC.

378/3
Al desposori de D. Claudi López i Dª Maria Gayón, traducció autògrafa al castellà.
Original català ed. dins Barcelonines Barcelona: Ilustració catalana, s.d.; Bibl.: cf. F. Bru, El marqués de Comillas, su limosnero y su tío, Barcelona: La Popular, 1895.
1 f.; 320 x 220 mm. Enq. BC.
Reprod.: Microfilm.

378/4
Nazaret ; traducció francesa d'H. Lionnet.
Ed.: J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., vol. VI, carta 804.
36 f.; 270 x 205 mm. Llibreta.

378/5
Nazaret, versió en net.
Ed.: J. Verdaguer, Nazaret, Barcelona: F. Giró, 1890.
77 f.; 220 x 165 mm. Llibreta, enq. BC.

378/6
Nazaret, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Nazaret, Barcelona: F. Giró, 1890.
39 f.; diverses mesures. Enq. BC.

378/7
Caritat, esborranys i redacció.
Ed.: J. Verdaguer, Caritat, Barcelona: F. Giró, 1885.
66 f.; diverses mesures. Enq. BC.

378/8
Caritat.
Ed.: J. Verdaguer, Caritat, Barcelona: F. Giró, 1885.
17 f.; diverses mesures. Enq. BC.

Reprod.: Microfilm.
Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Nota: per als mss. 378/5 i 378/6, cf. la descripció de P. Tió.