Manuscrit 377


JACINT VERDAGUER. Obra poètica. [Segona meitat s. XIX].

377/1
Montserrat, esborranys i redacció en net.
65 f.; 315 x 210 mm. Enq. BC.

377/2
Montserrat, esborranys i redacció en net.
28 f.; diverses mesures. Enq. BC.

377/3
Cançons de Montserrat, esborranys.
Ed.: J. Verdaguer, Cansons de Montserrat, Vich: Estampa de Ramon Anglada, 1880.
48 f.; diverses mesures. Enq. BC.

377/4
Llegenda de Montserrat, esborranys copiats en un dietari.
Ed.: J. Verdaguer, Llegenda de Montserrat, Vich: Estampa de Ramon Anglada, 1880; J. Verdaguer, Llegenda de Montserrat, ed. a cura de Maur M. Boix, Vic: Eumo, 1997.
81 f.; 215 x 160 mm. Llibreta.

377/5
Roser de tot l'any, esborranys copiats en un dietari.
117 f.; 315 x 155 mm. Llibreta-dietari.

377/6
Roser de tot l'any, retalls de la publicació periòdica on van aparèixer enganxats en una llibreta, amb esmenes.
35 f.; diverses mesures. Enq. BC.

377/7
Roser de tot l'any, esborranys.
85 f.; 215 x 160 mm. Llibreta, a l'etiqueta "Oferta nº 28", enq. BC.

Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl: J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., ed., vol.IV, cartes 358-359, 373; per als vols. 377/5-7, v. J. Verdaguer, Roser de tot l'any, dietari de pensaments religiosos, Barcelona: La Catalana, 1894 i l'estudi de M. Carme Bernal i Creus, Gestació de Roser de tot l'any. Dietari de pensaments religiosos, Tesi de llicenciatura, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993; per als volums V-VI, v. P. Tió, "De la poesia religiosa de Verdaguer (La Gleva) al retrobament amb el poeta (Vallcarca). A propòsit d'Al Cel", Anuari Verdaguer (1995-1996), p. 289-303 (p. 291).
Nota: per als mss. 377/5, 377/6 i 377/7, cf. la descripció de P. Tió.