Manuscrit 376


JACINT VERDAGUER. La fugida a Egipte. [Segona meitat s. XIX].

376/1
Redacció en net.
60 f.; 310 x 220 mm. Llibreta, enq. BC.

376/2
Esborranys.
31 f.; diverses mesures. Enq. BC.

376/3
Esborranys.
85 f.; diverses mesures. Enq. BC.

Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: J.M. de Casacuberta, ed., Epistolari J.V., ed., vol. XI, carta 1511.
Nota: cf. la descripció de P. Tió.
Ed.: J. Verdaguer, La fugida a Egipte, Barcelona: La Ilustració, 1893.