Manuscrit 375


 JACINT VERDAGUER. Canigó. Notes pirinenques. [Segona meitat s. XIX]

Ed.: J. Verdaguer, Canigó, Barcelona: Llibreria catòlica, 1886; J. Verdaguer, Canigó, ed. N. Garolera, Barcelona:
Quaderns Crema, 1995, p. 13, 19.

375/1
Original de Canigó.
142 f.; 315 x 210 mm. 3 llibretes, enq. BC.
Reprod.: Microfilm.

375/2
Original de Canigó.
129 f.; 310 x 215, 325 x 220 mm. Llibreta, enq. BC.
Reprod.: Microfilm.

375/3
Esborranys de Canigó i traducció de fragments del mateix poema.
Bibl.: N. Garolera, "Influències franceses del passatge La maleïda. Contribució a l'estudi de les fonts de
Canigó", Anuari Verdaguer (1992), p. 77-99.
86 f.; diverses mesures. Enq. BC.
Reprod.: Microfilm.

375/4
Original de Canigó.
147 f.; 320 x 230 mm. Enq. BC.
Reprod.: Microfilm.

375/5
Esborranys de Canigó.
37 f.; diverses mesures.
Reprod.: Microfilm.

375/6
Notes pirinenques
Ed.: J. Verdaguer, Excursions i viatges, ed. N. Garolera, Barcelona: Barcino, 1991, (Biblioteca Verdagueriana; XVIII), vol. I, p. 84-85 (descripció del manuscrit); f. 1v-2r, 3r-9r, 10r-14r, 15v-16v, 26v-26r, ed. dins id., III, p. 99-116;
J. Verdaguer, Rondalles, ed. d'A. Bosch Rodoreda Barcelona: Barcino, 1992, (Biblioteca Verdagueriana; XX), p. 49-50 (descripció del manuscrit).
53 f.; 170 x 110 mm.
Reprod.: Microfilm.

Procedència: Donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibl.: sobre els plecs II, III, IV i V cf. P. Bohigas, "Manuscrits de Canigó de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, II (1981) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2], p. 333-366.