Manuscrit 374


JACINT VERDAGUER. L'Atlàntida. [ca. 1861-1877].

374/1
"L'Atlàntida", versió presentada als Jocs Florals. [1877].
92 f. (seguits de f. en blanc; num. antiga 189 p.) ; 315 x 230 mm. Enq. tela estampada amb ferros freds i amb ferros daurats.
 

374/2

"L'Atlàntida", text preparat per a la impremta; còpia de mà altra que la de Verdaguer, amb esmenes autògrafes de Verdaguer. [ca. 1877].
91 f. ; 310 x 215 mm. 9 llibretes; enq. protecció pergamí BC.

374/3
Esborrany complet d'una versió primitiva. [1861-1870].
68 f. ; 305 x 215 mm. Llibreta; enq. protecció pergamí BC.

374/4
Notes de treball.
79 f. ; diverses mesures. Enq. BC.

374/5
"L'Atlantide, poème catalan de messire Hyacinthe Verdaguer, traduit en vers français par Mr Marius Cognac".
190 f. (num. original 183 f.) ; 210 x 135 mm. Llibreta de tapa dura.

Procedència: donatiu de Pere Guerau Maristany i Oliver, comte de Lavern.
Bibliografia
ed. J. Verdaguer, L'Atlàntida, Barcelona: J. Jepús, 1878; J. Verdaguer
L'Atlàntida, a cura de M. de Riquer i E. Junyent, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1946
J.M. de Casacuberta, "Sobre la gènesi de L'Atlàntida de Jacint Verdaguer", Estudis romànics 3 (1951-1952), p. 1-56;
P. Bohigas, Notes sobre la composició i estructura de l'"Atlàntida", Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1958; M. Condeminas, La gènesi de "L'Atlàntida", Barcelona: Curial, 1978, (Biblioteca Torres Amat, 8), p. 91-93
sobre els temes ovidians en els esborranys i la versió definitiva de L'Atlàntida, v. J. Bastardas, "La terra submergida i altres motius ovidians en L'Atlàntida de Verdaguer", Estudis de Llengua i Literatura catalanes, I (1980) [=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1], p. 250-264.