Biblioteca digital

1499
digital  Regiment de la cosa pùblica [..., València, Cristòfol Cofman]